}

Komunikācijas dokumenti

Komunikācijas stratēģija

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģija 2015.-2023.gadam - Komunikācijas stratēģija

Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģija 2007.-2013.gadam pieejama šeit.

Publicitātes vadlīnijas

Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem - vadlīnijas infografika

Publicitātes vadlīnijas 2007.-2013.gada plānošanas periodam pieejamas šeit.

Komunikācijas plāns

ES fondu komunikācijas plāns 2020. gadam

ES fondu komunikācijas plāna 2019. gadam konsolidētā versija ar 3. grozījumiem

ES fondu komunikācijas plāna 2019.gadam 3.grozījumi

ES fondu komunikācijas plāna 2019. gadam 2. grozījumi

ES fondu komunikācijas plāna 2019. gadam 1. grozījumi

ES fondu komunikācijas plāns 2019. gadam

ES fondu komunikācijas plāna 2018. gadam konsolidētā versija

ES fondu komunikācijas plāna 2018. gadam 4. grozījumi

ES fondu komunikācijas plāna 2018. gadam 3. grozījumi

ES fondu komunikācijas plāna 2018. gadam 2. grozījumi

ES fondu komunikācijas plāna 2018. gadam 1. grozījumi

ES fondu komunikācijas plāns 2018. gadam

ES fondu komunikācijas plāna 2017. gadam konsolidētā versija

ES fondu komunikācijas plāna 2017. gadam 4. grozījumi

ES fondu komunikācijas plāna 2017. gadam 3. grozījumi

ES fondu komunikācijas plāna 2017. gadam 2. grozījumi

ES fondu komunikācijas plāna 2017. gadam 1. grozījumi

ES fondu komunikācijas plāns 2017. gadam

ES fondu komunikācijas plāna 2016. gadam konsolidētā versija

ES fondu komunikācijas plāna 2016. gadam 4. grozījumi

ES fondu komunikācijas plāna 2016. gadam 3. grozījumi

ES fondu komunikācijas plāna 2016. gadam 2. grozījumi

ES fondu komunikācijas plāna 2016. gadam 1. grozījumi

ES fondu komunikācijas plāns 2016. gadam

ES fondu darbības programmu 2015. gada komunikācijas plāns

ES fondu darbības programmu 2015.gada komunikācijas plāna grozījumi (Nr.1)

ES fondu darbības programmu 2015.gada komunikācijas plāna grozījumi (Nr.2)

ES fondu darbības programmu 2015.gada komunikācijas plāna grozījumi (Nr.3)

ES fondu darbības programmu 2015.gada komunikācijas plāna grozījumi (Nr.4)

ES fondu darbības programmu 2014.gada komunikācijas plāns

ES fondu darbības programmu 2014.gada komunikācijas plāna grozījumi (Nr.1)

ES fondu darbības programmu 2014.gada komunikācijas plāna grozījumi (Nr.2)

ES fondu darbības programmu 2013.gada komunikācijas plāns

ES fondu darbības programmu 2013.gada komunikācijas plāna grozījumi (Nr.1)

ES fondu darbības programmu 2013.gada komunikācijas plāna grozījumi (Nr.2)

ES fondu darbības programmu 2013.gada komunikācijas plāna grozījumi (Nr.3)

ES fondu darbības programmu 2012.gada komunikācijas plāns

ES fondu darbības programmu 2012.gada komunikācijas plāna grozījumi (Nr.1)

ES fondu darbības programmu 2012.gada komunikācijas plāna grozījumi (Nr.2)

ES fondu darbības programmu 2012.gada komunikācijas plāna grozījumi (Nr.3)

ES fondu darbības programmu 2012.gada komunikācijas plāna grozījumi (Nr.4)

Konsolidēts ES fondu darbības programmu 2012.gada komunikācijas plāns (*xls)

ES fondu Komunikācijas vadības grupa

2014. - 2020. gada plānošanas periods

Eiropas Savienības fondu komunikācijas vadības grupas nolikums

Rīkojums par Komunikācijas vadības grupas sastāvu 2017

Rīkojums par Komunikācijas vadības grupas sastāvu 2015

Eiropas Savienības fondu komunikācijas vadības grupas sanāksmju protokoli 

 

2007. - 2013. gada plānošanas periods

Eiropas Savienības fondu komunikācijas vadības grupas nolikums (*pdf)
, aktualizētā versija un rīkojums par sastāvu (*pdf)

Eiropas Savienības fondu komunikācijas vadības grupas sanāksmju protokoli 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 22. janvārī
Uz augšu