}

Kohēzijas fonds 2000.-2006.gadā

 

Kohēzijas fonds ir viens no Eiropas Savienības reģionālās politikas finanšu instrumentiem, kura mērķis ir izlīdzināt valstu starpā pastāvošās ekonomiskās un sociālās atšķirības.

Sākotnēji tas tika izveidots kā zināms kompensācijas mehānisms Eiropas Savienības dalībvalstīm ar salīdzinoši zemiem ienākumiem saistībā ar Eiropas Monetārās Savienības izveidi, kas tika paredzēta 1992.gadā Māstrihtas līgumā. 1994.gada 16.maijā tika apstiprināta Padomes regula Nr.1164/94 par Kohēzijas fonda izveidi.

Pēc Latvijas iestāšanās ES projektu finansējums, ko Latvija saņēma no ISPA saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem jau piešķirto finansējumu, kļuva par Kohēzijas fonda finansējumu un visi ISPA projekti tika administrēti Kohēzijas fonda ietvaros. Salīdzinot ar ISPA instrumentu, Kohēzijas fonda gadījumā tikai palielinās pieejamā finansējuma apmērs un paplašinās iespējamo projektu loks.

Transporta jomā papildus autoceļu un dzelzceļu projektiem, tika īstenoti arī ostu, lidostu un sabiedriskā transporta projekti. Investīcijas nodrošinātas Trans – Eiropas transporta tīkliem, kombinētajam transportam, multimodālo sistēmu attīstībai un satiksmes vadīšanas sistēmu uzlabošanai, satiksmes drošības uzlabošanai, kā arī videi nekaitīgu transporta sistēmu attīstībai. Vides jomā finansēti dzeramā ūdens apgādes projekti reģionos, kuros iedzīvotāju skaits pārsniedz 2000 cilvēkus, notekūdeņu attīrīšanas, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas, ka arī gaisa piesārņojuma samazināšanas projekti.

 KOHĒZIJAS FONDA PROJEKTU MEKLĒTĀJS

Kohēzijas fonda finansējums, (EUR)

TRANSPORTA SEKTORAM (50%)

Gads

Kopējais Kohēzijas fonda
finansējums

Finansējums apstiprinātajiem
ISPA projektiem

Finansējums Kohēzijas fonda
projektiem

2004-2006 257 933 331 76 447 053 181 486 278

 

VIDES SEKTORAM (50%)

Gads

Kopējais Kohēzijas fonda
finansējums

Finansējums apstiprinātajiem
ISPA projektiem

Finansējums Kohēzijas fonda
projektiem

2004-2006 257 933 331  38 864 826 219 068 505

 

KOPĀ TRANSPORTA UN VIDES SEKTORAM

Gads

Kopējais ISPA un Kohēzijas fonda
finansējums

2000-2004 (ISPA) 194 900 872

2004-2006

515 866 662
Kopā (2000-2006)

710 767 534

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 4. jūlijā
Uz augšu