}

EM: Valsts garantijas Altum varēs saņemt plašāks komersantu loks

Ministru kabineta sēdē šā gada 24. aprīlī, apstiprinot grozījumus ES fondu atbalsta programmā, palielināts valsts atbalsta apmērs un paplašināts komersantu loks, kas turpmāk Attīstības finanšu institūcijā Altum varēs saņemt garantijas konkurētspējas uzlabošanai.

Garantijas sekmē finansējuma pieejamību komersantiem situācijās, kad tā rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekošs kredītresursu piesaistei nepieciešamā apjomā, īpaši MVU segmentā. Garantijas Altum var saņemt saimnieciskās darbības veicēji, kas ir komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.

Ņemot vērā komersantu lielo interesi par garantiju saņemšanu, līdz ar veiktajiem grozījumiem atbalsta programmas kopējais finansējums tiek palielināts par 24,3 miljoniem eiro, t.sk.:

  • garantijām maziem un vidējiem komersantiem piešķirts papildu finansējums 22,8 miljoni eiro (pašreizējais programmas finansējums ir 21 miljons eiro)
  • garantijām lielajiem komersantiem piešķirts papildu finansējums 1,5 miljoni eiro (līdz šim šīm garantijām bija paredzēti 1,2 miljoni eiro).

Tāpat MK lēma paplašināt arī potenciālo atbalsta saņēmēju loku – turpmāk garantijas varēs saņemt arī transportlīdzekļu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un sadzīves iekārtu iznomāšanas uzņēmumi, elektroenerģijas ražošanas un siltumapgādes uzņēmumi, kā arī komersanti nekustamā īpašuma attīstīšanai ar mērķi nodot to viesu izmitināšanas un apkalpošanas operatoram.

2017. gadā Altum atbalsta programmu ietvaros uzņēmējdarbības veicināšanai kopumā izsniedza 123,1 miljonu eiro, atbalstot vairāk nekā 4600  uzņēmējdarbības projektus. Pērn Altum īpaši kāpināja darbību kredītu garantiju piešķiršanas jomā, kur, salīdzinot ar 2016. gadu, no jauna piešķirto garantiju apjoms ir pieaudzis par 62%. Pēdējā gada laikā garantijas visvairāk sniegtas komersantiem, kas darbojas būvniecības nozarē (27%), otrajā vietā ir apstrādes rūpniecība (24%), trešajā vietā atstājot vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, arī automobiļu un motociklu remonts (23%). No garantiju veidiem joprojām vispieprasītākās ir garantijas apgrozāmiem līdzekļiem (36%), savukārt tālu neatpaliek garantijas investīciju aizdevumiem (30%) un banku garantijas (27%).

Darbs pie garantiju instrumentu uzlabošanas arvien turpinās – šā gada 9. februārī Altum izsludināja atklātu atlasi portfeļgarantiju ieviešanai. Plānots, ka  šā gada 3. ceturksnī kredītiestādes, ar kurām Altum būs noslēgusi līgumus, varēs jau pašas izsniegt aizdevumu ar Altum garantiju.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr.997„Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Informācijas sagatavotājs:
Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālrunis 67013193
E-pasts Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv
Web www.em.gov.lv
Twitter @EM_gov_lv
Youtube http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
Facebook http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem
Flickr https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 24. aprīlī
Uz augšu