}

CFLA: Investēs ES fondu līdzekļus Rīgas ūdenssaimniecības attīstībā

Ieguldījumiem Rīgas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumos, uzlabojot to pieejamību un kvalitāti, projektu iesniegumu atlases ceturtajā kārtā no Kohēzijas fonda (KF) pieejami 1,62 miljoni eiro.

Eiropas Savienības (ES) fondu programma, kas vērsta uz sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanas attīstību, uzlabojot to pieejamību un kvalitāti un samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, palīdz īstenot ES direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.

Ceturtajā projektu iesniegumu atlases kārtā KF finansējums 1,62 miljonu eiro apmērā paredzēts Rīgai, no ES fonda līdzekļiem sedzot 65% kopējo projekta izmaksu. Plānots, ka projekta īstenošana uzlabos ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti vismaz 900 Rīgas iedzīvotājiem.

Specifiskā atbalsta ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Ierobežotajā projektu atlasē SIA “Rīgas ūdens” iesniegumu finansējuma saņemšanai var iesniegt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) līdz š.g. 10. septembrim.

ES fondu atbalsts ūdenssaimniecības attīstībai paredzēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" ietvaros.

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 14. jūlijā
Uz augšu