}
Atlasīt pēc gada:

Jaunumi

2021. gada 2. decembris
Ceturtdien, 2. decembrī, ikgadējajā Eiropas Savienības (ES) fondu novērtēšanas sanāksmē Eiropas Komisija (EK) uzteica Latviju par demonstrētajiem veiksmīgajiem rezultātiem daudzās ES fondu īstenošanas jomās, norādot, ka Latvija kopumā pārsniedz vidējo tempu starp ES dalībvalstīm 2014.-2020. gada perioda ES finansējuma izlietošanā.
2021. gada 2. decembris
Eiropas Savienības (ES) fondu programmā, kur ģimenes ārstu prakses vietu attīstībai pieņēma iesniegumus trešo reizi,  vērtēšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) iesniegti 92 projektu iesniegumi, paredzot ieguldījumus 171 ārstu praksē visā Latvijā.
2021. gada 24. augusts
Valdība šodien, 24. augustā, atbalstīja Atveseļošanas fonda finansēšanas nolīguma projektu starp Eiropas Komisiju (EK) un Latviju, pilnvarojot finanšu ministru Jāni Reiru parakstīt finansēšanas līgumu. Divu mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas Latvija saņems priekšfinansējumu 13% jeb 237 miljonu eiro apmērā no kopējā Atveseļošanas fonda finansējuma apjoma.
2021. gada 27. jūlijs
Kā liecina Eiropas Savienības (ES) fondu līdzšinējais ietekmes novērtējums, to pienesums iekšzemes kopprodukta (IKP) izaugsmei ir vidēji 1-1,5% gadā. Šajā ziņā Latvija ir viena no sekmīgākajām ES valstīm. Kopš Latvijas iestāšanās ES, būtiski samazinājusies atšķirība ar Eiropas valstu vidējo IKP.
2021. gada 20. jūlijs
Kā ekonomisku atbildi uz Covid-19 pandēmijas radītajiem izaicinājumiem Eiropas Komisija (EK) šā gada pirmajā pusē izveidoja Eiropas Atveseļošanas fondu. Latvija ir pirmā no Baltijas valstīm, kuras nacionālais ekonomikas atveseļošanas plāns, kas ir priekšnoteikums fonda finansējuma saņemšanai, ir apstiprināts  Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu padomē. Tuvākajos mēnešos gaidāma projektu iesniegšana, kas ļaus veikt pirmās reformas un investīcijas no 1,82 miljardu eiro lielā Latvijai apstiprinātā fonda budžeta.
2021. gada 14. jūlijs
Pēc Latvijas Atveseļošanas fonda plāna apstiprināšanas Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu padomē 13. jūlijā nozaru ministrijas uzsākušas aktīvu gatavošanos reformu un investīciju īstenošanai sadarbībā ar sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām.
2021. gada 13. jūlijs
Otrdien, 13. jūlijā, Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu padome (ECOFIN) apstiprināja Latvijas Atveseļošanas plānu, paredzot investīcijas 1,82 miljardu eiro apmērā. Līgumu par finansējuma saņemšanu plānots noslēgt augustā, un kā pirmā atbalstu saņems veselības nozare, kurā jau ir uzsākta projektu sagatavošana.  
2021. gada 7. jūlijs
Latvija saņēmusi Eiropas Komisijas apstiprinājumu par 209 miljonus liela finansējuma piešķiršanu Covid-19 krīzes seku mazināšanai REACT-EU iniciatīvas ietvaros. Šis finansējums papildinās Eiropas Savienības (ES) fondu darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" pieejamo finansiālo atbalstu.
2021. gada 6. jūlijs
No otrdienas, 6. jūlija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) sāks pieņemt iesniegumus Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma piešķiršanai mazo un vidējo komersantu akciju un obligāciju emisijai.
2021. gada 8. jūnijs
Otrdien, 8. jūnijā, valdība apstiprināja grozījumus Eiropas Savienības (ES) fondu darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”, kas ļaus izmantot Eiropas Komisijas (EK) papildus piedāvāto REACT-EU finansējumu pandēmijas krīzes seku mazināšanai.
2021. gada 30. aprīlis
Piektdien, 30. aprīlī, Finanšu ministrija oficiāli iesniegusi Eiropas Komisijā (EK) Latvijas Atveseļošanas fonda plānu.
2021. gada 27. aprīlis
Šodien, 27. aprīlī, Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomē tika skatīts precizētais Latvijas Atveseļošanas fonda plāns un panākta konceptuāla vienošanās ar sadarbības partneriem un sociālajiem partneriem. Plāns šodien tiks skatīts arī Ministru kabinetā.
2021. gada 16. aprīlis
Augstāko izglītības institūciju interese par pieejamo finansējumu Eiropas Savienības (ES) fondu programmā “Inovāciju granti studentiem” ir lielāka kā iepriekšējā kārtā – otrās atlases kārtas ietvaros Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir saņēmusi 9 projektu iesniegumus.
2021. gada 9. aprīlis
Šodien, 9. aprīlī, Finanšu ministrs Jānis Reirs tikās ar Eiropas Komisijas (EK) Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) ģenerāldirektorāta vadītāju Selīni Gaueri (Céline Gauer), lai pārrunātu ANM plāna izstrādes aktualitātes, gūtās atziņas un turpmākos soļus.
2021. gada 29. marts
Piektdien, 9. aprīlī, notiks pirmais tiešsaistes seminārs vairāku pasākumu ciklā, kur Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) pulcētie jomas speciālisti dalīsies ar labo praksi Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta izmantošanā. CFLA direktore Anita Krūmiņa: “Šī būs jau septītā reize, kad ES fondu projektu īstenotājiem un interesentiem organizējam semināru ciklu “Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā”. Šoreiz gan izpaliks tikšanās klātienē, taču tas ļāvis mums seminārus sadalīt tematiski: pirmajā dienā runāsim par aktualitātēm, novērojumiem, ieteikumiem ES fondu projektos; otra tikšanās reize būs veltīta iepirkumu un līgumu jautājumiem ES fondu projektu īstenošanā. Semināru ciklu noslēgsim ar informāciju un diskusijām par ES fondu nākotni – jau zināmo un vēl tikai iecerēto.”
2021. gada 22. marts
2021.gada 26.martā plkst. 10:00 notiks  Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešanas sanāksmes tiešsaistes videokonferences formātā MS Teams platformā.
2021. gada 18. marts
Pateicoties Eiropas Savienības (ES) fondu investīciju ieviešanai, ekonomiskās aktivitātes kritums Latvijā 2020. gadā ir bijis mazāks, nekā prognozēts, Finanšu ministrija (FM) informē Ministru kabinetā (MK) iesniegtajā pusgada ziņojumā par ES fondu investīciju aktualitātēm.
2021. gada 8. marts
Šogad jau četrpadsmito reizi norisināsies Eiropas Komisijas (EK) rīkotais konkurss “RegioStars Awards” Eiropas Savienības (ES) fondu projektu īstenotājiem. Arī projektu īstenotāji no Latvijas aicināti konkursam iesniegt inovatīvus un iedvesmojošus ar ES līdzfinansējumu īstenotos Kohēzijas politikas projektus, ar kuriem projektu īstenotāji lepojas un ir gatavi dalīties pieredzē.
2021. gada 4. marts
Turpinoties Latvijas diskusijām ar Eiropas Komisiju (EK) par iesniegto Atveseļošanas un noturības plāna (ANM) projektu, notikusi saruna par likuma varas virzienā plānotajām reformām un investīcijām. Līdz šim notikušas diskusijas par veselības un nevienlīdzības mazināšanas jomām. Nākamnedēļ diskusijas turpināsies.
2021. gada 2. marts
Trīs dienas – 8., 10. un 12. martā, attālināti notiks Finanšu ministrijas (FM) rīkotas atkārtotas tematiskās diskusijas, lai ar sociālajiem un sadarbības partneriem pārrunātu Eiropas Savienības (ES) fondu un Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) ietvaros plānotos ieguldījumus klimata un transporta, digitalizācijas, ekonomikas attīstības, veselības, nevienlīdzības mazināšanas un likuma varas jomās no 2021. līdz 2027. gadam.
2021. gada 1. marts
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros Finanšu ministrija ir sagatavojusi Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna Vides pārskata projektu.
2021. gada 1. marts
Pagājušajā nedēļā Latvija kā pirmā no Baltijas valstīm uzsāka sarunas ar Eiropas Komisiju (EK) par iesniegto Atveseļošanas un noturības plāna (ANM) projektu. Šobrīd notikušas tematiskās diskusijas par diviem no ANM plāna virzieniem – veselību un nevienlīdzības mazināšanu. Šonedēļ diskusijas turpināsies.
2021. gada 26. februāris
No 1. marta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Konsultatīvā nodaļa ESF līdzfinansētā projekta 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros sāk nodrošināt ģimenēm ar bērniem bezmaksas ģimenes psihoterapijas konsultācijas. Ģimenes psihoterapijas konsultācijas notiks Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrības psihoterapeitu (psihoterapijas speciālistu) vadībā.
2021. gada 25. februāris
Lai celtu produktivitāti un attīstītu inovatīvu, zināšanās balstītu ekonomiku, nākamajos septiņos gados pētniecības un inovāciju veicināšanai Latvijai būs pieejams Eiropas Savienības (ES) atbalsts vairāk kā miljards eiro apjomā.
2021. gada 23. februāris
Šonedēļ Latvija kā pirmā no Baltijas valstīm uzsākusi sarunas ar Eiropas Komisiju (EK) par iesniegto Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plānu. Kopumā plānotas sešas tematiskās diskusijas par katru no plāna virzieniem, kā arī vairākas augsta līmeņa sarunas, lai pārrunātu Latvijas ANM plānā paredzētās reformas un sasniedzamos rezultātus.
2021. gada 18. februāris
Sociālās atstumtības riska grupas jauniešiem, kas nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās (NEET), projekta “PROTI un DARI!” ietvaros paplašinās Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta iespējas. Tas ļaus mazināt COVID-19 izraisītās krīzes sekas un nodrošinās ilgtermiņa risinājumus jaunieša dzīves kvalitātes uzlabošanai un prasmju attīstībai.
2021. gada 18. februāris
Šodien Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotos noteikumus, kas paredz 15,15 milj. eiro lielas investīcijas uzņēmējdarbības attīstībai projektu ideju konkursa veidā, revitalizējot degradētās teritorijas. Veikto ieguldījumu rezultātā tiks radītas jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu nefinanšu investīcijas. Finansējums paredzēts uzņēmēju vajadzībām nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai degradētajās teritorijās – ceļu satiksmes, komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšanai, kā arī nepieciešamo industriālo pieslēgumu nodrošināšanai un teritorijas labiekārtošanai.
2021. gada 17. februāris
Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma piešķiršanai mazo un vidējo komersantu akciju un obligāciju emisijai projektu atlases otrajā kārtā saņemti pieci iesniegumi. Kopējais pieprasītais finansējuma apmērs ir 41% no projektu atlases kārtā pieejamā.
2021. gada 11. februāris
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu Rīgas, Liepājas un Daugavpils tramvaju pārvadājumu nodrošinātājiem sagatavot projekta iesniegumu Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma saņemšanai. Tramvaju infrastruktūras attīstībai paredzēts ES fondu līdzfinansējums 74,8 miljonu eiro apmērā.
2021. gada 11. februāris
Šonedēļ Finanšu ministrija (FM) iesniedza pirmreizējai izskatīšanai Eiropas Komisijā (EK) Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna projektu, kā arī uzsāka plāna projekta sabiedrisko apspriešanu. Pēc viedokļa saņemšanas no EK un sabiedriskās apspriedes rezultātiem plāna projekts sadarbībā ar sociālajiem un sadarbības partneriem tiks pilnveidots.
2021. gada 10. februāris
Finanšu ministrija (FM) precizē informāciju, kas par Latvijai pieejamo Atveseļošanas un noturības plāna (ANM) finansējuma apjomu izskanēja 10.februārī, LTV Rīta Panorāmā, intervijā ar Eiropas Parlamenta (EP) deputātu Robertu Zīli: Latvija izmantos pilnībā visus tai pieejamos ANM garantētos līdzekļus – līdz pat 2 miljardiem. Savukārt ANM aizdevuma daļu, kuras summa ir līdz 2.48 miljardiem eiro, Latvija izmantos tādā gadījumā, ja aizdevumu procenti un citi nosacījumi būs izdevīgāki nekā citiem šobrīd Latvijai pieejamajiem finanšu instrumentiem.
2021. gada 9. februāris
Turpinās Profesionālās izglītības un kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” (NMV) ēku pārbūve un remontdarbi, lai audzēkņi 2022. gada sākumā varētu sākt mācības ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un valsts budžeta atbalstu atjaunotās, modernās un mūsdienu prasībām atbilstošās telpās.
2021. gada 9. februāris
Otrdien, 9. februārī, Finanšu ministrija (FM) iesniegusi izskatīšanai Eiropas Komisijā (EK) Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna projektu. Tāpat ikviens interesents aicināts sniegt savu viedokli un komentārus uzsāktajā sabiedriskajā apspriešanā par ANM plāna projektu.
2021. gada 9. februāris
Eiropas Savienības (ES) fondu projektu īstenotājiem 2020. gadā veikti maksājumi vairāk kā 600 miljonu eiro apjomā, izpildot gada prognozi par 112 procentiem, Finanšu ministrija (FM) informē Ministru kabinetā (MK) iesniegtajā ziņojumā par ES fondu investīciju aktualitātēm.
2021. gada 8. februāris
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu Daugavpils, Jēkabpils un Valmieras pašvaldību sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem iesniegt projektus Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējuma saņemšanai. Pieejami 10,6 miljoni eiro no Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļiem, lai ar investīcijām autobusu satiksmē turpinātu attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru.
2021. gada 4. februāris
Ceturtdien, 4.februārī, valdībā skatīs finanšu ministra iesniegto Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna projektu. Plāna projekts, kurš sagatavots atbilstoši Nacionālā attīstības plāna mērķiem un Eiropas Komisijas (EK) ieteikumiem, pēc izskatīšanas valdībā tiks virzīts saskaņošanai EK.
2021. gada 29. janvāris
Piektdien, 29. janvārī, Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomē pārrunāts Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna projekts, tā mērķi, plānotās strukturālās reformas un investīcijas, kā arī turpmākā rīcība plāna izstrādē.
2021. gada 27. janvāris
Finanšu ministrijas (FM) darba grupa kopā ar nozaru ministrijām un sociālajiem un sadarbības partneriem ir sagatavojusi Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna projektu. Projektu plānots iesniegt izskatīšanai valdībā februāra sākumā.
2021. gada 26. janvāris
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu AS “Pasažieru vilciens” sagatavot projekta iesniegumu Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma saņemšanai. Elektrovilcienu iegādei paredzēts ES fondu līdzfinansējums 114,2 miljonu eiro apmērā.
2021. gada 25. janvāris
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi Eiropas Savienības (ES) fondu projektu atlasi, kur Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta infrastruktūrā no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) paredzētas investīcijas 43 miljonu eiro apmērā.
2021. gada 18. janvāris
Sniedzot atbalstu medicīnas personālam, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīzes situācijās, un stiprinot tā pieejamību Rīgā, Veselības ministrija īstenos Eiropas Savienības (ES) fondu projektu. Darbam stacionāros, kuri ar Nacionālo veselības dienestu ir noslēguši līgumu par veselības aprūpi, tiks piesaistītas medicīnas māsas un māsu palīgi, bet Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu atbalsta centros - ārstu palīgi. Atbalsts paredzēts arī ģimenes ārstu paaudžu nomaiņai. Pieejamais ES fondu finansējums – 2,55 miljoni eiro.
2021. gada 12. janvāris
Augstākās izglītības institūcijas ir aicinātas pieteikties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumam, lai īstenotu projektus studējošo inovāciju sekmēšanai. Programmas projektu atlases otrajā kārtā no ERAF paredzēts ieguldīt vairāk nekā 4,5 miljonus eiro.
2021. gada 6. janvāris
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) Eiropas Savienības (ES) fondu programmā energoefektivitātes uzlabošanai apstrādes rūpniecībā iesniegumu atlases trešajā kārtā saņēmusi 48 projektu iesniegumus. Lielākā aktivitāte – uzņēmumu attīstībai Pierīgā.
2021. gada 4. janvāris
No 2020. gada 30. decembra līdz 2021. gada 31. janvārim Labklājības ministrija aicina iesniegt pieteikumus sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa ideju konkursam. Tā mērķis ir iesaistīt sociālajā uzņēmējdarbībā cilvēkus bez iepriekšējas pieredzes šajā jomā, kā arī noteikt 20 labākos sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus, kuri saņems individuālas konsultācijas savas biznesa idejas realizēšanai.
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 2. decembrī
Uz augšu