Izvērtējumu vadlīnijas un metodiskie materiāli

Programming period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy. European Social Fund Guidance document. June 2015

Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy. European Social Fund Guidance document. Annex D - Practical guidance on data collection and validation. December 2015
(Based on the June 2015 version of the Guidance document on Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Social Fund)

Ieteikumi Eiropas Savienības fondu ieguldījumu izvērtēšanai (2015) (latviski)

Jautājumi un atbildes par ESF datu uzkrāšanu 2015. gada jūnijs (angliski)

N.p.k.

 

 Dok. nr.

Dok.

Datums

Plānots aktualizēt

4.

Izmaksu un ieguvumu analīze ES fondu projektos

4.1.

Vadlīnijas atbildīgajām un sadarbības iestādēm - Eiropas Savienības fondu projektu izmaksu efektivitātes novērtēšanas un izmaksu-ieguvumu analīzes (cost - benefit an-lysis) pamatprincipi

10.14.

vadlīnijas

21.10.2011.

 

4.2.

Skaidrojošs materiāls par izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanu ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektiem (tajā skaitā par konversijas faktoriem un makroekonomiskajiem pieņēmumiem Latvijā)

 

skaidrojums

 

 

4.3.

Prezentācija par izdevumu - ieguvumu analīzes veikšanu ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektiem (LV) / Presentation of cost-benefit analysis and revenue-generaneng projects for EU funds 2007.-2013.planning period (EN)

 

prezentācija
prezentācija ENG

23.03.2007.  

4.4.

Papildu informācija par makroekonomiskajiem pieņēmumiem un prognozēm

 

informācija

   

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 25. aprīlī