}

Finanšu ministrijas iesniegtie pārskati Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai

Ziņojumi | pielikumi | prezentācijas

Pārskata
periods

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

līdz 12.2019.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

līdz 11.2019.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

 

līdz 10.2019.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

 

līdz 09.2019.

Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2019. gada augustam (pusgada ziņojums)

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

Prezentācija

MK 29.10.2019 sēdes protokola Nr. 50 27§ izraksts

līdz 08.2019.(apvienotais pusgada un ikmēneša ziņojums)

 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

līdz 07.2019.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

līdz 06.2019.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

līdz 05.2019.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

līdz 04.2019.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

līdz 03.2019.

Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2018. gada 31. decembrim un 2019. gada februāra ikmēneša operatīvā informācija

1.pielikums “Līdz 16.01.2019. plānoto IPIA projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti”

2.pielikums “Prognoze veiktajiem maksājumiem projektu finansējuma saņēmējiem 2019. un turpmākajos gados, ES fondu finansējums”

3.pielikums “Projektos plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 2018. gada plānu izpilde”

4.pielikums “Snieguma ietvara finanšu rādītāja plānotā starpposma izpilde”

5.pielikums “Informācija par darbības programmas snieguma ietvara izpildi”

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

MK 23.04.2019 sēdes protokola Nr. 21 23§ izraksts

Līdz 02.2019 (apvienotais pusgada un ikmēneša ziņojums)

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

Līdz 01.2019.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

Līdz 12.2018.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

Līdz 11.2018.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

Līdz 10.2018.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

Pielikums “Specifisko atbalsta mērķu (SAM) ieviešanas laika grafiks 2018. un 2019.gadam (līdz 18.09.2018.)”

Līdz 09.2018.

Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2018. gada 30. jūnijam un 2018. gada augusta ikmēneša operatīvā informācija

Pielikums “Ministru kabineta noteikumu izstrādes laika grafiks EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmu 2014. - 2021. gada periodā”

MK 11.09.2018 sēdes protokola nr.42 41§ izraksts

Līdz 08.2018. (apvienotais pusgada un ikmēneša ziņojums)

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

Līdz 07.2018.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

Līdz 06.2018.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

Līdz 05.2018.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

Līdz 04.2018.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

Līdz 03.2018.

Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2017. gada 31. decembrim un 2018. gada februāra ikmēneša operatīvā informācija

1.pielikums “Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2018. – 2019. gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ietvaros"

2. pielikums “Ministru kabineta noteikumu izstrādes laika grafiks EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmu 2014. – 2021. gada periodā”

MK 13.03.2018. sēdes protokola Nr.15 30§ izraksts

MK_20.03.2018_sēdes protokola_Nr.16_1§_izraksts - 14.p.precizējums

Līdz 02.2018.
(apvienotais pusgada un ikmēneša ziņojums)

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Atlikušo Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019. gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020. gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 23.01.2018."

2. pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu līdz 2018. gada 1. janvārim neizpildes”

3.pielikums “Līdz 01.01.2018. plānoto ierobežotas projektu iesniegumu atlašu (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti”

Līdz 01.2018.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Atlikušo Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019. gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020. gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 19.12.2017."

2. pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu līdz 2017. gada 1. decembrim neizpildes”

3.pielikums “Līdz 15.12.2017. plānoto ierobežotas projektu iesniegumu atlašu (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti”

Līdz 12.2017.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Atlikušo Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019. gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020. gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 27.11.2017.”

2. pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu līdz 2017. gada 1. novembrim neizpildes”

3.pielikums “Līdz 17.11.2017. plānoto ierobežotas projektu iesniegumu atlašu (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti”

Līdz 11.2017.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Atlikušo Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 27.10.2017.”

2. pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu līdz 2017.gada 1.oktobrim neizpildes”

3.pielikums “Līdz 18.10.2017. plānoto ierobežotas projektu iesniegumu atlašu (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti.”

Līdz 10.2017. 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Atlikušo Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 21.09.2017.”

2.pielikums “2017.gada plāns maksājumiem projektu finansējuma saņēmējiem Kohēzijas politikas ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros SAM/SAMP dalījumā, secībā no lielākās kumulatīvās neizpildes līdz 31.08.2017.”

3. pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu līdz 2017.gada 1.septembrim neizpildes”

4.pielikums “Līdz 22.09.2017. plānoto ierobežotas projektu iesniegumu atlašu (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti.”

 Līdz 09.2017.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Atlikušo Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 22.08.2017.”

2.pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu līdz 2017. gada 1. augustam neizpildes.”

3.pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti līdz 2017.gada 17.augustam.”

Līdz 08.2017. 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Atlikušo Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019. gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 25.07.2017.”

2.pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu līdz 2017. gada 1. jūlijam neizpildes.”

3.pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti līdz 2017.gada 10.jūlijam.”  

Līdz 07.2017. 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Atlikušo Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019. gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 27.06.2017”

2.pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu līdz 2017. gada 1. jūnijam neizpildes”

3.pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti līdz 2017. gada 8. jūnijam”

Līdz 06.2017.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 23.05.2017.”

2.pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāni 2017. gada aprīlim un neizpilde kumulatīvi”

3.pielikums “Līdz 13.05.2017. plānoto ierobežotas projektu iesniegumu atlašu (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti”

Līdz 05.2017.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 25.04.2017.”

2.pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāni 2017.gada martam un neizpilde kumulatīvi”

3.pielikums “4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” īstenošanas progress (uz 2017. gada 13. aprīli)”

Līdz 04.2017.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 28.03.2017.”

2.pielikums “Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atlašu izsludināšana un projektu iesniegumu izvērtēšana”

3.pielikums “4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" īstenošanas progress (uz 2017. gada 10. martu)”

4.pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāni 2017.gada februārim un neizpilde kumulatīvi”

5.pielikums  “Līdz 28.03.2017. plānoto ierobežotas projektu iesniegumu atlašu (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti”

Līdz 03.2017. 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektu maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 2017.gada sākumā izstrādāto plānu 2017.gada janvāra negatīvās novirzes (secībā no janvāra lielākās neizpildes)”

2.pielikums “Līdz 2017. gada 31. janvārim neiesniegtie atbilstoši plānam ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projekti”

Līdz 02.2017. 

Pārskats par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014-2020. gada plānošanas perioda investīciju progresu

Līdz 01.2017.

Pārskats par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014-2020. gada plānošanas perioda investīciju progresu

 Līdz 12.2016.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 3. janvārī
Uz augšu