}

Iepirkumu uzraudzības birojs

I e p i r k u m u  u z r a u d z ī b a s  b i r o j a  pienākums ir nodrošināt ES fondu projektu iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases veida pirmspārbaudi.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2008. gada 16. decembrī
Uz augšu