2014.-2020.gada plānošanas perioda gadskārtējie ieviešanas ziņojumi

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr.1303/2013 50. un 111.pantā noteiktajam, vadošā iestāde katru gadu līdz 31.maijam (2017. un 2019.gadā līdz 30.jūnijam) iesniedz Eiropas Komisijai gada ziņojumu par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr.1304/2013 19.pantā noteiktajam, vadošā iestāde līdz 2015.gada 30.aprīlim iesniedz Eiropas Komisijai gada ziņojumu, ietverot tajā tikai informāciju par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanu.  

 

N.p.k.

Nosaukums

Dokuments 

Apstiprināts Uzraudzības komitejā

1.

ZIŅOJUMI EIROPAS KOMISIJAI PAR DARBĪBAS PROGRAMMAS "IZAUGSME UN NODARBINĀTĪBA" ĪSTENOŠANU 2014.-2020.gada plānošanas periodā

   

 

2018. gada ziņojums =>
kopsavilkums =>
Izziņa par ziņojumā veiktiem labojumiem=>

pdf
pdf 
pdf 
25.06.2019.
 

2017. gada ziņojums* =>
kopsavilkums =>
Izziņa par ziņojumā veiktiem labojumiem=>

pdf
pdf 
pdf 

18.05.2018.
 

2016. gada ziņojums* =>
kopsavilkums =>
Izziņa par ziņojumā veiktiem labojumiem=>

pdf
pdf 

pdf

01.06.2017.

 

2014. un 2015. gads - gada ziņojums =>
pielikumi =>
kopsavilkums =>

pdf
zip
pdf

10.05.2016. 

2.

ZIŅOJUMS EIROPAS KOMISIJAI PAR JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS UN JAUNIEŠU GARANTIJAS ĪSTENOŠANU DARBĪBAS PROGRAMMAS “IZAUGSME UN NODARBINĀTĪBA” IETVAROS 2014. - 2020. gada plānošanas periodā 
2014.gads

 

 
 

ziņojums =>
pielikumi =>
kopsavilkums =>

pdf
zip
pdf

 

Precizēts atbilstoši Eiropas Komisijas komentāriem

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2019. gada 14. oktobrī