FM kā vadošās iestādes administrētās aktivitātes

Finanšu ministrija ir ne vien ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošā iestāde un revīzijas iestāde, bet atsevišķām aktivitātēm arī atbildīgā iestāde.

Finanšu ministrija gan administrē Tehniskās palīdzības projektus, gan arī pilda Eiropas Sociālā fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” atbildīgās iestādes funkcijas.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 2. septembrī