}

Finanšu vadības instrumentu ieviešana

N.p.k.

 

Dok. nr. 

Dok.

Datums

Plānots aktualizēt

6.

Finanšu vadības instrumentu ieviešana

6.1.

EK vadlīnijas par finanšu instrumentu ieviešanu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1083/2006 44.punktam

 

vadlīnijas ENG

08.02.2012.

 

6.2.

Eiropas Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr.2 2012 "No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas instrumenti"

 

ziņojums

2012.

 

6.3.

Vadlīnijas grūtībās nonākušu uzņēmumu noteikšanai

 10.2.

vadlīnijas

03.10.2012.  

6.4.

Informācija par finanšu vadības instrumentu pārbaudi iekļauta  metodikas "Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes metodika pārbaužu veikšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 2007. - 2013.gada plānošanas periodā" sadaļā "Finanšu vadības instrumentu pārbaude"

 

Skat. metodiku sadaļā pie "ES fondu vadības un kontroles sistēma un ES fondu ieviešanas uzraudzība, Horizontālo prioritāšu ieviešana"

   

6.5.

EK skaidrojums par de minimis nosacījumu piemērošanu grūtībās nonākušajiem uzņēmumiem

 

skaidrojums ENG

04.10.2012.  
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 11. septembrī
Uz augšu