Ieviešanas progress

Latvija starp citām dalībvalstīm:


Informācija par ES fondu ieviešanas statusu dažādos griezumos atrodama Eiropas Komisijas tīmekļā vietnē:
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 30.06.2020. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 30.06.2020.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 30.06.2020.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
JNI  29 010 639 29 010 147 100% 29 010 147 100% 29 010 147 100% 27 913 775

96,2%

29 010 639

100%

ESF  638 555 698 569 715 668 87,2% 567 248 720 86,8% 567 591 409 86,8% 287 099 357 43,9% 284 796 452 43,6%
KF 1 349 414 695 764 333 241 56,6% 758 989 607 56,2% 735 973 268 54,5% 530 011 105 39,3% 524 349 765 38,9%
ERAF 2 386 252 453 2 282 473 142 95,7% 2 178 105 517 91,3% 2 157 899 037 90,4% 1 294 537 094 54,2% 1 111 979 972 46,6%
Kopā visi fondi  4 418 233 485 3 645 532 198 82,5% 3 533 353 991 80,0% 3 490 473 861 79,0% 2 139 641 757 48,4% 1 950 136 828 44,1%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2020            
2019
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 13. jūlijā