Ieviešanas progress

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (ES fondu daļa, milj. euro) uz 31.05.2019. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress (ES fondu daļa, euro) uz 31.05.2019.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 31.05.2019.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
JNI  29 010 639 29 000 333 100,0% 29 000 333 100,0% 29 000 333 100,0% 26 966 804 93,0% 29 010 639 100,0%
ESF  638 555 428 568 539 632 89,0% 566 481 058 88,7% 566 313 395 88,7% 188 702 192 29,6% 167 412 529 26,2%
KF 1 349 414 695 1 153 408 875 85,5% 827 034 486 61,3% 825 659 618 61,2% 385 604 756 28,6% 355 833 342 26,4%
ERAF 2 401 252 453 2 189 966 873 91,2% 1 949 609 323 81,2% 1 932 829 551 80,5% 868 571 353 36,2% 671 874 925 28,0%
Kopā visi fondi  4 418 233 215 3 940 915 712 89,2% 3 372 125 200 76,3% 3 353 802 897 75,9% 1 469 845 106 33,3% 1 224 131 435 27,7%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2019              
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2019. gada 14. jūnijā