Ieviešanas progress

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 31.12.2019. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 31.12.2019.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 31.12.2019.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
JNI  29 010 639 29 010 147 100% 29 010 147 100% 29 010 147 100% 27 836 252

96.0%

29 010 639

100.0%

ESF  638 555 428 558 042 609 87.4% 557 991 204 87.4% 557 651 204 87.3% 242 955 778 38.0% 247 398 607 38.7%
KF 1 349 414 695 1 138 213 545 84.3% 1 107 722 689 82.1% 1 107 722 689 82.1% 456 052 493 33.8% 452 366 152 33.5%
ERAF 2 401 252 453 2 271 827 895 94.6% 2 110 466 014 87.9% 2 086 411 717 86.9% 1 088 333 011 45.3% 948 156 742 39.5%
Kopā visi fondi  4 418 233 215 3 997 094 196 90.5% 3 805 190 054 86.1% 3 780 795 757 85.6% 1 815 177 533 41.1% 1 676 932 139 38.0%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2019
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 13. janvārī