Ieviešanas progress

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 31.01.2020. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 31.01.2020.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 31.12.2019.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
JNI  29 010 639 29 010 147 100% 29 010 147 100% 29 010 147 100% 27 836 252

96,0%

29 010 639

100%

ESF  638 555 428 558 411 410 87,4% 558 411 410 87,4% 558 337 766 87,4% 251 323 357 39,4% 247 398 607 38,7%
KF 1 349 414 695 1 108 945 412 82,2% 1 085 440 373 80,4% 1 085 440 373 80,4% 471 434 021 34,9% 452 366 152 33,5%
ERAF 2 401 252 453 2 235 507 772 93,1% 2 129 596 438 88,7% 2 115 222 298 88,1% 1 122 374 758 46,7% 948 156 742 39,5%
Kopā visi fondi  4 418 233 215 3 931 874 741 89,0% 3 802 458 368 86,1% 3 788 010 584 85,7% 1 872 968 388 42,4% 1 676 932 139 38,0%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2020                      
2019
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 14. februārī