}

Ieviešanas progress

Latvija starp citām dalībvalstīm:


Informācija par ES fondu ieviešanas statusu dažādos griezumos atrodama Eiropas Komisijas tīmekļā vietnē:
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 29.02.2020. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 29.02.2020.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 31.12.2019.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
JNI  29 010 639 29 010 147 100% 29 010 147 100% 29 010 147 100% 27 836 252

96,0%

29 010 639

100%

ESF  638 555 428 567 309 275 88,8% 566 908 629 88,8% 567 226 881 88,8% 257 318 600 40,3% 247 398 607 38,7%
KF 1 349 414 695 1 108 523 784 82,1% 1 085 018 745 80,4% 1 085 018 745 80,4% 496 109 734 36,8% 452 366 152 33,5%
ERAF 2 401 252 453 2 272 117 121 94,6% 2 131 779 122 88,8% 2 126 644 704 88,6% 1 164 600 059 48,5% 948 156 742 39,5%
Kopā visi fondi  4 418 233 215 3 976 960 326 90,0% 3 812 716 643 86,3% 3 807 900 477 86,2% 1 945 864 644 44,4% 1 676 932 139 38,0%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2020                    
2019
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 24. martā
Uz augšu