}

Ieviešanas progress

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (ES fondu daļa, milj. euro) uz 30.09.2018. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress (ES fondu daļa, euro) uz 30.09.2018.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma
JNI  29 010 639 29 006 858 100,0% 29 006 858 100,0% 29 006 858 100,0% 23 114 359 79,7%
ESF  638 555 428 549 750 287 86,1% 528 843 872 82,8% 516 187 857 80,8% 130 912 099 20,5%
KF 1 349 414 695 1 198 668 919 88,8% 866 000 127 64,2% 800 802 424 59,3% 291 308 605 21,6%
ERAF 2 401 252 453 1 980 835 661 82,5% 1 639 647 603 68,3% 1 613 580 289 67,2% 553 956 342 23,1%
Kopā visi fondi  4 418 233 215 3 758 261 725 85,1% 3 063 498 459 69,3% 2 959 577 428 67,0% 999 291 406 22,6%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2018      
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 11. oktobrī
Uz augšu