}

Ieviešanas progress

Latvija starp citām dalībvalstīm:


Informācija par ES fondu ieviešanas statusu dažādos griezumos atrodama Eiropas Komisijas tīmekļā vietnē:
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 31.05.2022. 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 31.05.2022.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 30.04.2022.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
REACT EU ESF 22 489 087 18 741 359 83,3% 18 741 359 83,3% 18 741 359 83,3% 0 0,0% 3 503 848 15,6%
REACT EU ERAF 199 954 500 90 408 346 45,2% 59 579 803 29,8% 59 579 803 29,8% 1 476 687 0,7% 31 153 343 15,6%
JNI  29 010 639 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 28 429 149 98,0% 29 010 639 100,0%
ESF  676 704 825 678 431 288 100,3% 670 109 246 99,0% 666 207 476 98,4% 464 027 815 68,6% 441 819 120 65,3%
KF 1 246 634 592 1 252 896 533 100,5% 1 078 817 074 86,5% 1 065 643 476 85,5% 720 731 595 57,8% 770 292 070 61,8%
ERAF 2 465 883 158 2 557 471 867 103,7% 2 513 287 052 101,9% 2 495 068 957 101,2% 1 905 926 954 77,3% 1 890 922 112 76,7%
Kopā visi fondi  4 640 676 801 4 626 959 540 99,7% 4 369 544 681 94,2% 4 334 251 218 93,4% 3 120 592 200 67,2% 3 166 701 132 68,2%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2022              
2021
2020
2019
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 20. jūnijā
Uz augšu