}

Ieviešanas progress

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (ES fondu daļa, milj. euro) uz 30.04.2019. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress (ES fondu daļa, euro) uz 30.04.2019.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma
JNI  29 010 639 29 000 333 100,0% 29 000 333 100,0% 29 000 333 100,0% 26 222 928 90,4%
ESF  638 555 428 570 004 698 89,3% 569 837 036 89,2% 569 327 036 89,2% 185 825 439 29,1%
KF 1 349 414 695 1 222 205 995 90,6% 894 367 412 66,3% 894 221 102 66,3% 379 159 009 28,1%
ERAF 2 401 252 453 2 155 408 346 89,8% 1 934 954 830 80,6% 1 906 174 482 79,4% 838 165 739 34,9%
Kopā visi fondi  4 418 233 215 3 976 619 372 90,0% 3 428 159 611 77,6% 3 398 722 953 76,9% 1 429 373 113 32,4%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2019                
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2019. gada 16. maijā
Uz augšu