}

Ieviešanas progress

Latvija starp citām dalībvalstīm:


Informācija par ES fondu ieviešanas statusu dažādos griezumos atrodama Eiropas Komisijas tīmekļā vietnē:
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 31.08.2021. 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 31.08.2021.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 31.07.2021.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
REACT EU ESF 26 697 359 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 679 413 10,0%
REACT EU ERAF 237 371 000 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 23 823 145 10,0%
JNI  29 010 639 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 27 994 201 96,5% 29 010 639 100,0%
ESF  676 704 825 669 524 847 98,9% 669 524 847 98,9% 666 168 373 98,4% 386 154 132 57,1% 374 415 583 55,3%
KF 1 246 634 592 980 410 442 78,6% 866 118 025 69,5% 865 587 539 69,4% 644 546 780 51,7% 688 778 934 55,3%
ERAF 2 465 883 158 2 542 445 267 103,1% 2 481 297 447 100,6% 2 452 072 855 99,4% 1 668 685 652 67,7% 1 524 616 245 61,8%
Kopā visi fondi  4 682 301 573 4 221 390 703 90,2% 4 045 950 465 86,4% 4 012 838 913 85,7% 2 727 380 766 58,2% 2 643 323 959 56,5%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2021        
2020
2019
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 20. septembrī
Uz augšu