}

Ieviešanas progress

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (ES fondu daļa, milj. euro) uz 31.12.2018. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress (ES fondu daļa, euro) uz 31.12.2018.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma
JNI  29 010 639 29 006 147 100,0% 29 006 147 100,0% 29 006 147 100,0% 25 701 788 88,6%
ESF  638 555 428 567 012 564 88,8% 559 819 397 87,7% 558 593 715 87,5% 158 683 344 24,9%
KF 1 349 414 695 1 227 420 049 91,0% 887 193 491 65,7% 884 891 855 65,6% 337 650 941 25,0%
ERAF 2 401 252 453 2 047 572 248 85,3% 1 817 283 139 75,7% 1 719 482 266 71,6% 675 852 110 28,1%
Kopā visi fondi  4 418 233 215 3 871 011 008 87,6% 3 293 302 175 74,5% 3 191 973 983 72,2% 1 197 888 183 27,1%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2019                        
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2019. gada 16. janvārī
Uz augšu