}

Ieviešanas progress

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (ES fondu daļa, milj. euro) uz 28.02.2019. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress (ES fondu daļa, euro) uz 28.02.2019.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma
JNI  29 010 639 29 006 147 100,0% 29 006 147 100,0% 29 006 147 100,0% 26 222 928 90,4%
ESF  638 555 428 566 729 967 88,8% 561 040 295 87,9% 561 040 295 87,9% 167 586 425 26,2%
KF 1 349 414 695 1 226 211 571 90,9% 897 511 209 66,5% 886 240 982 65,7% 364 514 605 27,0%
ERAF 2 401 252 453 2 069 849 296 86,2% 1 881 382 735 78,4% 1 830 100 455 76,2% 765 844 037 31,9%
Kopā visi fondi  4 418 233 215 3 891 796 981 88,1% 3 368 940 387 76,3% 3 306 387 879 74,8% 1 324 167 994 30,0%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2019                    
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2019. gada 14. martā
Uz augšu