}

Ieviešanas progress

Latvija starp citām dalībvalstīm:


Informācija par ES fondu ieviešanas statusu dažādos griezumos atrodama Eiropas Komisijas tīmekļā vietnē:
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 31.03.2021. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 31.03.2021.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 31.03.2021.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
JNI  29 010 639 29 010 147 100% 29 010 147 100% 29 010 147 100% 27 994 201

96,5%

29 010 639

100%

ESF  676 704 825 668 153 658 98,7% 658 026 034 97,2% 655 476 034 96,9% 342 686 860 50,6% 345 495 679 51,1%
KF 1 246 634 592 940 830 107 75,5% 787 583 837 63,2% 773 993 246 62,1% 603 532 100 48,4% 635 984 454 51,0%
ERAF 2 465 883 158 2 399 287 028 97,3% 2 353 487 474 95,4% 2 342 940 812 95,0% 1 528 082 156 62,0% 1 377 844 723 55,9%
Kopā visi fondi  4 418 233 214 4 037 280 940 91,4% 3 828 107 491 86,6% 3 801 420 238 86,0% 2 502 295 318 56,6% 2 388 335 495 54,1%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2021                  
2020
2019
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 19. aprīlī
Uz augšu