}

Ieviešanas progress

Latvija starp citām dalībvalstīm:


Informācija par ES fondu ieviešanas statusu dažādos griezumos atrodama Eiropas Komisijas tīmekļā vietnē:
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 31.10.2022. 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 31.10.2022.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 31.08.2022.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
REACT EU ESF 22 489 087 20 016 359 89,0% 20 016 359 89,0% 20 016 359 89,0% 1 633 221 7,3% 3 503 848 15,6%
REACT EU ERAF 199 954 500 158 516 907 79,3% 158 516 907 79,3% 157 968 298 79,0% 44 027 168 22,0% 31 153 343 15,6%
JNI  29 010 639 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 28 429 149 98,0% 29 010 639 100,0%
ESF  676 704 822 681 338 359 100,7% 680 847 064 100,6% 677 710 791 100,1% 502 498 913 74,3% 490 643 844 72,5%
KF 1 246 634 592 1 272 142 356 102,0% 1 253 752 273 100,6% 1 242 640 888 99,7% 765 917 534 61,4% 810 417 239 65,0%
ERAF 2 465 883 158 2 526 895 583 102,5% 2 510 062 180 101,8% 2 506 107 020 101,6% 1 988 777 640 80,7% 1 976 217 472 80,1%
Kopā visi fondi  4 640 676 798 4 687 919 711 101,0% 4 652 204 930 100,2% 4 633 453 502 99,8% 3 331 283 624 71,8% 3 340 946 386 72,0%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2022    
2021
2020
2019
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 16. novembrī
Uz augšu