}

Ieviešanas progress

Latvija starp citām dalībvalstīm:


Informācija par ES fondu ieviešanas statusu dažādos griezumos atrodama Eiropas Komisijas tīmekļā vietnē:
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 28.02.2023. 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 28.02.2023.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 31.01.2023.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
REACT EU ESF 22 489 087 21 956 359 97,6% 21 956 359 97,6% 21 956 359 97,6% 7 928 747 35,3% 3 503 848 15,6%
REACT EU ERAF 199 954 500 205 253 388 102,7% 205 209 648 102,6% 200 971 314 100,5% 61 292 082 30,7% 39 792 982 19,9%
JNI  29 010 639 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 28 429 149 98,0% 29 010 639 100,0%
ESF  676 704 822 674 292 419 99,6% 674 292 419 99,6% 674 292 419 99,6% 536 785 673 79,3% 538 475 618 79,6%
KF 1 246 634 592 1 257 029 340 100,8% 1 256 921 340 100,8% 1 255 332 731 100,7% 827 320 247 66,4% 851 800 828 68,3%
ERAF 2 465 883 158 2 483 786 623 100,7% 2 479 304 047 100,5% 2 479 304 047 100,5% 2 100 014 188 85,2% 2 068 199 003 83,9%
Kopā visi fondi  4 640 676 798 4 671 328 276 100,7% 4 666 693 961 100,6% 4 660 867 017 100,4% 3 561 770 087 76,8% 3 530 782 918 76,1%

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2023                    
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2023. gada 23. martā
Uz augšu