}

Ieviešanas progress

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (ES fondu daļa, milj. euro) uz 31.07.2018. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress (ES fondu daļa, euro) uz 31.07.2018.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma
JNI  29 010 639 29 006 898 100,0% 29 006 898 100,0% 29 006 898 100,0% 22 714 316 78,3%
ESF  638 555 428 554 793 474 86,9% 520 971 138 81,6% 520 711 882 81,5% 117 791 254 18,4%
KF 1 349 414 695 1 202 638 056 89,1% 801 145 411 59,4% 787 471 835 58,4% 251 033 291 18,6%
ERAF 2 401 252 452 1 949 429 464 81,2% 1 626 589 088 67,7% 1 593 972 862 66,4% 484 463 598 20,2%
Kopā visi fondi  4 418 233 214 3 735 867 891 84,6% 2 977 712 535 67,4% 2 931 163 477 66,3% 876 002 460 19,8%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2018          
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 13. augustā
Uz augšu