}

Ieviešanas progress

Latvija starp citām dalībvalstīm:


Informācija par ES fondu ieviešanas statusu dažādos griezumos atrodama Eiropas Komisijas tīmekļā vietnē:
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 30.06.2021. 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 30.06.2021.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 30.04.2021.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
JNI  29 010 639 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 27 994 201 96,5% 29 010 639 100,0%
ESF  676 704 825 668 729 345 98,8% 665 190 155 98,3% 664 842 631 98,2% 367 875 071 54,4% 374 415 583 55,3%
KF 1 246 634 592 1 001 851 939 80,4% 821 812 685 65,9% 810 038 366 65,0% 624 122 397 50,1% 688 778 933 55,3%
ERAF 2 465 883 158 2 478 537 006 100,5% 2 408 648 030 97,7% 2 389 912 035 96,9% 1 608 349 450 65,2% 1 524 049 580 61,8%
Kopā visi fondi  4 418 233 214 4 178 128 437 94,6% 3 924 661 017 88,8% 3 893 803 178 88,1% 2 628 341 119 59,5% 2 616 254 735 59,2%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2021            
2020
2019
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 16. jūlijā
Uz augšu