}

Ieviešanas progress

Latvija starp citām dalībvalstīm:


Informācija par ES fondu ieviešanas statusu dažādos griezumos atrodama Eiropas Komisijas tīmekļā vietnē:
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 31.01.2021. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 31.01.2021.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 31.01.2021.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
JNI  29 010 639 29 010 147 100% 29 010 147 100% 29 010 147 100% 27 994 201

96,5%

29 010 639

100%

ESF  676 704 825 663 128 273 98,0% 653 000 649 96,5% 653 000 649 96,5% 340 259 533 50,3% 345 495 679 51,1%
KF 1 246 634 592 828 946 449 66,5% 771 079 661 61,9% 770 210 341 61,8% 598 099 229 48,0% 635 984 454 51,0%
ERAF 2 465 883 158 2 354 337 244 95,5% 2 319 328 334 94,1% 2 301 543 244 93,3% 1 495 958 486 60,7% 1 377 844 723 55,9%
Kopā visi fondi  4 418 233 214 3 875 422 113 87,7% 3 772 418 791 85,4% 3 753 764 381 85,0% 2 462 311 450 55,7% 2 388 335 495 54,1%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2021                      
2020
2019
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 17. februārī
Uz augšu