}

Ieviešanas progress

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 31.10.2019. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 31.10.2019.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 31.05.2019.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
JNI  29 010 639 29 010 147 100% 29 010 147 100% 29 010 147 100% 27 183 353

93.7%

29 010 639

100.0%

ESF  638 555 428 568 425 089 89.0% 567 556 043 88.9% 567 556 043 88.8% 227 103 274 35.6% 222 888 529 34.9%
KF 1 349 414 695 1 127 040 274 83.5% 1 120 385 776 83.0% 1 120 385 776 83.0% 422 247 692 31.3% 422 635 788 31.3%
ERAF 2 401 252 453 2 235 234 598 93.1% 2 076 744 716 86.5% 2 076 744 716 85.2% 1 020 784 837 42.5% 868 192 328 36.2%
Kopā visi fondi  4 418 233 215 3 959 710 109 89.6% 3 793 696 683 85.9% 3 793 696 683 85.1% 1 697 319 156 38.4% 1 542 727 285 34.9%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2019    
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2019. gada 19. novembrī
Uz augšu