}

Ieviešanas progress

Latvija starp citām dalībvalstīm:


Informācija par ES fondu ieviešanas statusu dažādos griezumos atrodama Eiropas Komisijas tīmekļā vietnē:
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 30.11.2021. 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 30.11.2021.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 30.11.2021.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
REACT EU ESF 26 697 359 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 679 413 10,0%
REACT EU ERAF 237 371 000 17 482 183 7,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 23 823 145 10,0%
JNI  29 010 639 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 28 429 149 98,0% 29 010 639 100,0%
ESF  676 704 825 666 782 931 98,5% 666 782 931 98,5% 666 782 931 98,5% 415 789 610 61,4% 401 202 396 59,3%
KF 1 246 634 592 1 004 353 050 80,6% 898 519 814 72,1% 885 220 633 71,0% 665 374 546 53,4% 702 204 329 56,3%
ERAF 2 465 883 158 2 525 260 595 102,4% 2 488 816 055 100,9% 2 486 084 510 100,8% 1 781 634 476 72,3% 1 610 724 123 65,3%
Kopā visi fondi  4 682 301 573 4 242 888 906 90,6% 4 083 128 947 87,2% 4 067 098 221 86,9% 2 891 227 781 61,7% 2 769 644 045 59,2%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2021  
2020
2019
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 20. decembrī
Uz augšu