}

Ieviešanas progress

Latvija starp citām dalībvalstīm:


Informācija par ES fondu ieviešanas statusu dažādos griezumos atrodama Eiropas Komisijas tīmekļā vietnē:
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 31.10.2020. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 31.10.2020.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 31.10.2020.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
JNI  29 010 639 29 010 147 100% 29 010 147 100% 29 010 147 100% 27 994 201

96,5%

29 010 639

100%

ESF  676 704 825 596 577 544 88,2% 596 577 544 88,2% 596 412 541 88,1% 317 096 747 46,9% 323 552 243 47,8%
KF 1 246 634 592 802 762 844 64,4% 769 701 042 61,7% 769 625 350 61,7% 558 230 756 44,8% 590 296 782 47,4%
ERAF 2 465 883 158 2 388 148 651 96,8% 2 274 967 905 92,3% 2 264 768 943 91,8% 1 407 766 317 57,1% 1 274 400 233 51,7%
Kopā visi fondi  4 418 233 214 3 816 499 186 86,4% 3 670 256 638 83,1% 3 659 816 981 82,8% 2 311 088 021 52,3% 2 217 259 897 50,2%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2020    
2019
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 23. novembrī
Uz augšu