}

Ieviešanas progress

Latvija starp citām dalībvalstīm:


Informācija par ES fondu ieviešanas statusu dažādos griezumos atrodama Eiropas Komisijas tīmekļā vietnē:
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 30.04.2020. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 30.04.2020.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 30.04.2020.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
JNI  29 010 639 29 010 147 100% 29 010 147 100% 29 010 147 100% 27 913 775

96,2%

29 010 639

100%

ESF  638 555 428 569 824 118 89,2% 565 336 566 88,5% 565 854 965 88,6% 279 548 076 43,8% 284 796 452 44,6%
KF 1 349 414 695 755 721 220 56,0% 731 689 365 54,2% 731 689 365 54,2% 514 688 229 38,1% 524 349 765 38,9%
ERAF 2 401 252 453 2 281 992 287 95,0% 2 162 170 122 90,0% 2 149 731 881 89,5% 1 242 479 569 51,7% 1 111 979 972 46,3%
Kopā visi fondi  4 418 233 215 3 636 547 772 82,3% 3 488 206 200 79,0% 3 476 286 358 78,7% 2 064 629 649 46,7% 1 950 136 828 44,1%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2020                
2019
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 18. maijā
Uz augšu