}

Ieviešanas progress

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (ES fondu daļa, milj. euro) uz 30.07.2019. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress (ES fondu daļa, euro) uz 30.07.2019.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 31.05.2019.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
JNI  29 010 639 29 000 333 100,0% 29 000 333 100,0% 29 000 333 100,0% 26 966 804 93,0% 29 010 639 100,0%
ESF  638 555 428 568 334 989 89,0% 566 467 635 88,7% 566 467 635 88,7% 195 852 705 30,7% 167 412 529 26,2%
KF 1 349 414 695 1 150 712 057 85,3% 824 763 069 61,1% 824 029 436 61,1% 394 563 589 29,2% 355 833 342 26,4%
ERAF 2 401 252 453 2 178 998 684 90,7% 1 975 965 178 82,3% 1 941 138 283 80,8% 895 743 025 37,3% 671 874 925 28,0%
Kopā visi fondi  4 418 233 215 3 927 046 064 88,9% 3 396 196 214 76,9% 3 360 635 686 76,1% 1 513 126 122 34,2% 1 224 131 435 27,7%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2019          
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2019. gada 13. augustā
Uz augšu