}

Finansējuma sadalījums

 

Finansējums sadalījums pa nozarēm (milj euro)

KP finansējums 2014.-2020., dalījumā pa prioritārajiem virzieniem 

Nozare

Finansējums EUR 

%

Ilgtspējīga transporta sistēma

1 159 771 858

26%

Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

623 055 437

14%

Izglītība, prasmes un mūžizglītība

510 213 088

12%

Pāreja uz ekonomiku, kura rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs

480 610 521

11%

Pētniecības, tehnoloģiju attīstība un inovācijas 

467 519 706

11%

Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

418 538 197

9%

Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja

314 254 657

7%

IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi

172 783 829

4%

Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte

170 169 618

4%

Tehniskā palīdzība

101 316 303

2%

Kopā

4 418 233 214

100%

 

ES fondu finansējuma sadalījums pa ieguldījumu jomām

  

 ES fondu finansējuma sadalījums pa fondiem, euro

Eiropas Reģionālās attīstības fonds 2 401 252 452
Eiropas Sociālais fonds, ieskaitot Jauniešu nodarbinātības iniciatīvu 667 566 067
Kohēzijas fonds 1 349 414 695
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 15. janvārī
Uz augšu