}

ES struktūrfondu finansējuma sadalījums

 

Finansējuma sadalījums pa nozarēm (%)

 


Finansējuma sadalījums pa fondiem 2004.-2006.gadam (EUR)

#

Struktūrfonds

ES
finansējums
EUR

Latvijas
līdzfinansējums
EUR

Kopā
EUR

1

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

382 043 677

124 800 281

506 843 958

2

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

127 341 960

40 345 529

167 687 489

3

Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (ELVGF)

91 848 189

46 795 066

138 643 255

4

Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZVFI)

24 335 000

19 727 205*

44 062 205

 

KOPĀ:

625 568 826

231 668 081

857 236 907

*Ieskaitot privāto finansējumu - EUR 10 707 403

 

Finansējuma sadalījums starp prioritātēm 2004.-2006.gadam (EUR)

#

Prioritātes nosaukums

Fonds

%

ES
finansējums
EUR

Latvijas
līdzfinansējums
EUR

Kopā
EUR

1

Līdzsvarotas attīstības veicināšana

ERAF

32.58

210 746 500

67 701 213

278 447 713

2

Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana

ERAF

25.00

156 392 000

52 130 670

208 522 670

3

Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana

ESF

21.22

125 808 500

39 834 375

165 642 875

4

Lauksaimniecības un zivsaimniecības veicināšana

ELVGF
ZVFI 

18.49

115 668 000

66 350 540*

182 018 540

5

Tehniskā palīdzība

ERAF
ESF
ELVGF

2.71

16 953 826

5 651 283

22 605 109

 

KOPĀ:

 

100

625 568 826

231 668 081

857 236 907

 

*Ieskaitot privāto finansējumu - EUR 10 707 403

 

 

 

 

Nozare

Finansējums EUR 

%

Transports/IKT**

1 352 407 113

23.7%

Vide

786 227 485

13.8%

Uzņēmējdarbība un inovācijas

527 111 725

9.2%

Izglītība

445 208 721

7.8%

Nodarbinātība un sociālā iekļaušana

289 721 544

5.1%

Pilsētvide

274 506 107

4.8%

Zinātne

267 784 169

4.7%

Veselība

226 872 580

4.0%

Enerģētika

200 335 963

2.9%

Atbalsts ES fondu vadībai (Tehniskā palīdzība)

111 075 818

1.9%

Kultūra 

33 203 018

 0.6%

Administratīvās kapacitātes stiprināšana

26 493 391

0.5%

Tūrisms

22 000 000

0.4%

Lauksaimniecība un zivsaimniecība***

1 179 389 067

20.7%

Kopā

5 709 836 701

100%

 

Lauksaimniecība un zivsaimniecība 

Nozare

Finansējums
EUR

% 

Lauksaimniecība

1 054 373 504

18.5%

Zivsaimniecība

125 015 563

2.2%

 


 

* Kopā Finanšu ministrijas un Zemkopības ministrijas (lauksaimniecība un zivsaimniecība) pārziņā esošo fondu aktivitātes
** IKT - Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
*** ES fondu atbalsts lauksaimniecībai un zivsaimniecībai ir Zemkopības ministrijas pārziņā


 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 4. jūlijā
Uz augšu