PIEDALIES SAVAS VALSTS ATTĪSTĪBĀ!

Izveido savu vīziju par nākotnes Latviju ar ES fondu atbalstu!


ATTĪSTI LATVIJU!

Dalies ar savu pieredzi


Attīstīt mūsdienīgu, videi draudzīgu transporta sistēmu?
Uzlabot ceļus, ostu un lidostas infrastruktūru?
Turpināt

#ESPARTEVI


Ir pienācis laiks atskatīties uz sasniegto un uzzināt par plašajām iespējām, ko Tev sniegs Eiropas Savienības fondi. ES fondu 2007. - 2013. gada plānošanas periodā kopā mēs esam paveikuši neticami daudz. Mēs esam ar Tevi, lai līdz 2023. gadam paveiktu vēl vairāk!

PAVEIKTAIS IEDVESMO NĀKOTNEI


Uzzini par Eiropas Savienības fondu atbalstīto 2007. -2013. gada plānošanas perioda projektu īstenotājiem un kļūsti par vienu no viņiem, īstenojot savu ideju ilgtspējīgai Latvijai!

PAVEIKTAIS UN SAGAIDĀMAIS

Atskaties, kā esam ieguldījuši Eiropas Savienības fondu finansējumu Latvijas izaugsmē, un uzzini par ES fondu sniegtajām iespējām mūsu nākotnei!