}

Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai

Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1358 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"" nosaka kārtību, kādā īsteno minēto apakšaktivitāti, Eiropas Sociālā fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības projektu iesniedzējiem, kā arī atbildīgo un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu un sadarbības kārtību starp šīm iestādēm.

 

2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda finansētās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”1.5.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Finanšu ministrija.

 

Aktivitātes mērķis: Nodrošināt strukturālo reformu īstenošanu valsts pārvaldē un stiprināt analītiskās spējas tādās tautsaimniecības izaugsmei nozīmīgās politikas jomās kā budžeta un finanšu politika, industrijas un pakalpojumu politika, uzņēmējdarbības politika un publiskās pārvaldes politika.

 

Aktivitātes mērķa grupa: valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības, sociālie partneri, biedrības un nodibinājumi.

 

Aktivitātes finansējums:  4 375 699 eiro Eiropas Sociālais fonds (100%). Valsts budžeta līdzfinansējums šajā aktivitātē nav jānodrošina.

ES fondu finanšu investīcijām iespējams sekot līdzi ES fondu mājaslapas sadaļā "Finanšu progress".

Atbalstāmās aktivitātes:

DARBĪBAS PROGRAMMAS papildinājuma 
nosaukums, nr.

PRIORITĀTES 
nosaukums, nr.

PASĀKUMA 
nosaukums, nr.

 AKTIVITĀTES
nosaukums, nr.

 

APAKŠAKTIVITĀTES
nosaukums, nr.

 

1. 
Cilvēkresursi un nodarbinātība

1.5. 
Administratīvā kapacitātes stiprināšana

 1.5.1.
Labāka regulējuma politika

 1.5.1.1.
Politikas ietekmes novērtēšana un politikas pētījumu veikšana

1.5.1.1.1.
Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē 

 

Aktivitātes ietvaros tiek īstenoti divi projekti:

  1. Finanšu ministrijas
  2. Valsts kancelejas

 

Finanšu ministrijas projekta “Atbalsts reformām budžeta un finanšu politikas jomā” īstenošanas termiņš ir 2010.gada 22.jūnijs - 2015.gada 15.decembris (66 mēneši).

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 3. septembrī
Uz augšu