}

ES fondu vadības likums

 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums
Law On Management of European Union Structural Funds and the Cohesion Fund

2007.gada 15.februārī Saeimas otrajā lasījumā apstiprināts Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums 2007. – 2013.gadam, kas nosaka ES fondu administrēšanas principus nākamajā ES fondu plānošanas periodā. Likums stājies spēkā 2007.gada 1.martā.

Likums ietver ES fondu vadībā iesaistīto institūciju tiesības un pienākumus, ES fondu uzraudzības komitejā pieņemto lēmumu statusu, pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt, kā tiek nodrošināti ES fondu vadības posmi, kā arī ES fondu vadībā iesaistīto institūciju pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

Likumā definēta 2007. – 2013.gadā paredzamie projektu atlases veidi: atklāta projektu iesniegumu atlase jeb atklāti projektu konkursi un ierobežota projektu iesniegumu atlase, kas aizstās nacionālās programmas. Grantu shēmas kā projektu atlases veids 2007. – 2013.gadā vairs netiek paredzēts.

Nākamā perioda ES fondu likumā netiek paredzēta struktūrfondu vadības komiteju darbība: to līdzšinējā funkcija - atbalsta saņemšanas nosacījumu apstiprināšana - tiks nodota valdībai; savukārt projektu iesniegumus vērtēs un lēmumu par atbalstu 3 mēnešu ietvaros pieņems tikai 1 institūcija (nozares ministrija vai tās padotības iestāde), līdz ar ko projektu izvērtēšanu būs iespējams veikt pat līdz 4 reizēm ātrāk.

Likumā arī novērstas pretrunas starp Administratīvā procesa likumu un Valsts pārvaldes iekārtas likumu, ar kurām nācies saskarties apstrīdot vai pārsūdzot iestādes pieņemtos lēmumus padotības kārtībā augstākā iestādē. Līdz ar jauno regulējumu augstāka valsts pārvaldes iestāde attiecībā uz struktūrfondu projektu varēs pieņemt citāda rakstura lēmumu – t.i. atkārtoti izvērtēt projektu iesniegumu un pieņemt lēmumu vai arī norādīt padotībā esošai institūcijai, ka projekta iesniegums vērtējams atkārtoti.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2010. gada 5. novembrī
Uz augšu