}

Rezultāti

ES fondu finansējums ir viens no būtiskākajiem investīciju avotiem Latvijas tautsaimniecībā, gan mazinot ekonomikas lejupslīdes negatīvo efektu krīzes laikā, gan stimulējot tautsaimniecības stabilizāciju un ekonomiskās izaugsmes atjaunošanos. Finanšu ministrijas analīzes dati liecina, ka laika periodā no 2011. līdz 2015.gadam ES fondu devums reālā iekšzemes kopprodukta pieaugumā vidēji bija aptuveni 1,3 procentpunkti.

ESF līdzfinansētās darbības programmas (DP) “Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros sniegts atbalsts izglītības un zinātnes attīstībai, nodarbinātības, sociālās iekļaušanas un darbaspēka veselības veicināšanai Latvijā. DP rezultāti ir veiksmīgāki nekā plānoti, ņemot vērā lielāku piesaistīto nacionālo finansējumu, vienlaikus nodrošinot potenciālu ilgtermiņa ietekmei.

ERAF līdzfinansētajā DP “Uzņēmējdarbība un inovācijas” vairums rezultātu ir pārsnieguši plānotās vērtības papildus piesaistītā gan nacionālā publiskā, gan privātā finansējuma dēļ, nodrošinot būtisku stimulu uzņēmējdarbības, zinātnes un inovāciju vides pievilcībai un “sazobei” turpmākai attīstībai augstākā līmenī.

Savukārt ERAF un KF līdzfinansētāja DP “Infrastruktūra un pakalpojumi”, piesaistot lielāku nacionālo finansējumu, ievērojami uzlabota pamata infrastruktūra un pakalpojumu pieejamība, nodrošinot pievilcību turpmākai tautsaimniecības attīstībai un iedzīvotāju labklājības veicināšanai, koncentrējoties īpaši uz ilgtspējīgu attīstību.

Detalizēta informācija un skaidrojumi par ietekmes, konteksta, iznākuma un rezultāta rādītājiem ir atrodami darbības programmu noslēguma ziņojumu projektu pielikumos:
1. DP sasniegtie uzraudzības rādītāji
2. DP sasniegtie uzraudzības rādītāji
3. DP sasniegtie uzraudzības rādītāji

Infografikā zemāk aplūkojami 2007.-2013.gada plānošanas periodā sasniegtie rādītāji, kas atspoguļo ES fondu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 21. septembrī
Uz augšu