}

Projekti

▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs Projekta nosaukums Finansējuma saņēmējs Kopējais finansējums ES finansējums
8.2.1 Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība un pedagoģija" studiju programmas LATVIJAS UNIVERSITĀTE 3 261 229.82 2772045.34
8.2.1 Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 1 797 746.74 1528084.70
8.2.1 Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē LATVIJAS UNIVERSITĀTE 1 700 000.00 1445000.00
8.2.1 Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE 613 152.56 521179.68
8.2.1 Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE 597 348.54 507746.26
8.2.1 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE 500 000.00 425000.00
8.2.1 Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai VIDZEMES AUGSTSKOLA 497 570.87 422935.25
8.2.1 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE 494 560.00 420376.00
8.2.1 LLU studiju programmu konsolidācija un jaunu programmu izstrāde LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE 396 114.66 336697.46
8.2.1 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 305 561.00 259726.85

* - Intervences kategorijas nosaukums

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu