}

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "VIMED"

Projekta nosaukums :Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "VIMED"
Projekta numurs :9.3.2.0/19/A/095
Finansējuma saņēmējs :Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIMED"
Reģ.Nr.:43603024218
Jur. adrese: Strazdu iela 16, Jelgava, LV-3004
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Aviācijas iela 8C, Jelgava, LV-3002 Zemgale
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru
Projekta kopējais finansējums :7 979.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 6 782.15
Nacionālais publiskais finansējums* :718.11
Nacionālais privātais finansējums** :478.74
Kopējie atbilstīgie izdevumi :7 979.00
Atbildīgā iestāde :Veselības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa - SIA "VIMED" ģimenes ārsta prakse. Projektā plānotās darbības ir orientētas uz Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu SIA “ VIMED” ģimenes ārsta praksē. Projekta ietvaros tiks aprīkots ģimenes ārsta kabinets un iegādātas mēbeles un medicīnas tehnoloģijas. Projektu plānots īstenot 11 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Projekta kopējās izmaksas ir 7979,00 euro. Projekta īstenošanas rezultātā tika attīstīta viena ģimenes ārsta prakse, kā rezultātā uzlabosies pakalpojuma pieejamība un kvalitāte SIA “ VIMED” ģimenes ārsta praksē reģistrētajiem pacientiem.
Līguma noslēgšanas datums*** :31.07.2019
Projekta sākuma datums :31.07.2019
Projekta beigu datums**** :21.05.2020
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Veselības infrastruktūra 053 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :19.09.2020
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu