}

Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta

Projekta nosaukums :Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta
Projekta numurs :8.1.3.0/17/I/004
Finansējuma saņēmējs :JELGAVAS PILSĒTAS DOME
Reģ.Nr.:90000042516
Jur. adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Akadēmijas iela 25, Jelgava, LV-3001 Zemgale
2. Akadēmijas iela 25B, Jelgava, LV-3001 Zemgale
3. Elektrības iela 8, Jelgava, LV-3001 Zemgale
4. Pulkveža Oskara Kalpaka iela 34A, Jelgava, LV-3001 Zemgale
5. Pulkveža Oskara Kalpaka iela 34, Jelgava, LV-3001 Zemgale
6. Krišjāņa Barona iela 40, Jelgava, LV-3001 Zemgale
7. Pulkveža Oskara Kalpaka iela 34B, Jelgava, LV-3001 Zemgale
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu
Projekta kopējais finansējums :4 918 236.49
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 2 921 183.00
Nacionālais publiskais finansējums* :738 759.00
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :3 659 942.00
Atbildīgā iestāde :Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa ir Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās izglītības iestāde – Jelgavas Amatu vidusskola. Projekta tiešā mērķa grupa ir Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi un pedagogi, kuri projekta rezultātā iegūs mūsdienīgu un pievilcīgu mācību un darba vidi. Jelgavas Amatu vidusskolā tiek nodrošināts izglītības process 554 izglītojamajiem, administratīvais, tehniskais un pedagoģiskais personāls ir 73 darbinieki, tai skaitā 48 – pedagoģiskais personāls (dati uz 2016./2017. mācību gadu). Projekta netiešās mērķa grupas ir: 1. uzņēmēji reģionā un valstī kopumā, kuri veido darba tirgus pieprasījumu pēc specialistiem, kas izglītosies Projekta ietvaros modernizētajās IP. 2. apkārtējo skolu – Jelgavas 4.sākumskolas un Jelgavas Tehnikuma audzēkņi (kopumā 1721 audzēkņu 2016./2017. mācību gadā), kuri izmantos pārbūvēto sporta laukumu Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34A, 34B un 34, lai kvalitatīvi apgūtu obligāto mācību priekšmetu “Sports”. Projektā plānoto darbību īstenošana sekmēs mūsdienu prasībām atbilstošas mācību un darba vides izveidi, t.sk. infrastruktūras sakārtošanu un kvalitatīvu IP nodrošināšanu tiešajai mērķa grupai – Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem. Projektā iecerētās darbības ļaus sasniegt Jelgavas Tehnikuma un Jelgavas Amatu vidusskolas attīstības un investīciju stratēģijā 2015.–2020.gadam noteikto mērķu sasniegšanu.
Projekta kopsavilkums :Projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” mērķis ir uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību Jelgavas Amatu vidusskolā, attīstot skolas infrastruktūru un modernizējot mācību aprīkojumu, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai Zemgales plānošanas reģionā. Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa ir Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās izglītības iestāde – Jelgavas Amatu vidusskola. Projekta tiešā mērķa grupa ir Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi un pedagogi. Skolā tiek nodrošināts izglītības process 554 izglītojamajiem, administratīvais, tehniskais un pedagoģiskais personāls ir 73 darbinieki, tai skaitā 48 – pedagoģiskais personāls (dati par 2016./2017. mācību gadu). Projekta netiešās mērķa grupas ir uzņēmēji reģionā un valstī kopumā un apkārtējo skolu – Jelgavas 4.sākumskolas un Jelgavas Tehnikuma audzēkņi (kopumā 1721 audzēkņu 2016./2017. mācību gadā), kuri izmantos pārbūvēto sporta laukumu Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34A, 34B un 34, lai kvalitatīvi apgūtu obligāto mācību priekšmetu “Sports”. Projekta galvenās darbības: ? Būvdarbi skolas ēkās Akadēmijas ielā 25, 25B un Elektrības ielā 8; ? Skolas teritorijas labiekārtošana; ? Aprīkojuma un iekārtu iegāde; ? Sporta laukuma pārbūve Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34A, 34B un 34; ? Būvdarbu uzraudzība; ? Informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana. Projektā plānoto darbību īstenošana sekmēs mūsdienu prasībām atbilstošas mācību un darba vides izveidi, t.sk. infrastruktūras sakārtošanu un kvalitatīvu prioritāro izglītības programmu - “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”, “Ēdināšanas pakalpojumi”, “Restorānu pakalpojumi” un “Metālapstrāde” un mācību priekšmeta “Sports” nodrošināšanu. Projekta rezultāti: pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā profesionālās izglītības infrastruktūrā līdz 2023.gada 31.decembrim – vismaz 377 audzēkņi. Projekta kopējās izmaksas ir 4 918 236.49 euro, t.sk. attiecināmās izmaksas – 3 659 942.00 euro, no kurām 2 921 183,00 euro (79,82 %) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 128 875,72 euro (3,52 %) ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 609 883,28 euro (16,66 %) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums, t.sk. snieguma rezerves priekšfinansējums 189 768.00 euro, kā arī neattiecināmās izmaksas – 1 258 294.49 euro, kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums. Plānotais projekta īstenošanas laiks: no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža līdz 2020.gada 31.decembrim (35 mēneši).
Līguma noslēgšanas datums*** :01.02.2018
Projekta sākuma datums :01.02.2018
Projekta beigu datums**** :31.12.2020
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 100.00
2. Izglītības infrastruktūra profesionālajā izglītībā un apmācībā un pieaugošo mācīšanās 050 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :12.06.2019
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu