}

Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā

Projekta nosaukums :Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā
Projekta numurs :8.1.2.0/17/I/028
Finansējuma saņēmējs :Ādažu novada dome
Reģ.Nr.:90000048472
Jur. adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Pierīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi
Projekta kopējais finansējums :18 745 111.50
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 2 564 482.87
Nacionālais publiskais finansējums* :12 656 288.10
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :15 220 770.97
Atbildīgā iestāde :Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta tiešā mērķa grupa ir pašvaldības vispārējās izglītības iestāde - Ādažu vidusskola. 1.-4.klases mācības tiks organizētas ĀVSK jaunā ēkā Attekas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā, bet 5.-12.klase tiks nodrošināta esošajā ĀVSK ēkā Gaujas ielā 30, Ādažos, Ādažu novadā. Uz 2017./2018.m.g. mācības ĀVSK uzsāka 1441 skolēns, t.sk., 480 skolēni 7.-12.klasē. Kā liecina informācija par statistikas datu tendencēm un dažādu pētījumu prognozes attiecībā uz iedzīvotāju, t.sk., skolēnu skaita izmaiņām turpmāko gadu laikā, var paredzēt, ka uz 2022./2023.m.g. mācību vieta ĀVSK būs jānodrošina aptuveni 1630 bērniem. Vislielākais skolēnu īpatsvars sagaidāms sākumskolas posmā. Uz 2023.gadu kopējais plānotais ĀVSK audzēkņu skaits esošajā un jaunajā ēkā ir 1800 audzēkņi, t.sk., 800 izglītojamie, kuri izmantos SAM 8.1.2. ietvaros atbalstīto jauno ĀVSK ēku. Projekta ietvaros sporta infrastruktūra jaunajā ĀVSK ēkā tiks izveidota līdz 01.09.2019. Saskaņojot ar ĀVSK, to varēs izmantot arī citu mērķa grupu vajadzībām veselības veicināšanas un nacionāla mēroga sacensībās, tautas sporta pasākumu ietvaros.
Projekta kopsavilkums :Projektu “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” (turpmāk - Projekts) īstenos Ādažu novada pašvaldība. Projekta mērķis – attīstīt Ādažu novada izglītības iestāžu infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, būvējot jaunu Ādažu vidusskolas (turpmāk – ĀVSK) ēku 1.-4.klasēm. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt Ādažu vidusskolas jaunu mācību īstenošanas vietu Ādažos, Attekas ielā 16 800 1.-4.klases skolēniem, veicot ieguldījumus šādās darbībās: • Ergonomiskas mācību vides izveide; • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde; • Izglītības iestādes sporta infrastruktūras būvniecība. Lai nodrošinātu vispārējās izglītības iestādes pilnu pabeigtību, Ādažu pašvaldība esošo Ādažu vidusskolas ēku Ādažos, Gaujas ielā 30, pielāgos 5.-12. klases skolēniem par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Plānotās kopējās indikatīvās Projekta izmaksas ir 18'745'111,50 EUR, t.sk., • ERAF finansējums – 2’564’482,87 EUR; • valsts budžeta dotācija – 1'898'443,22 EUR; • pašvaldības finansējums – 14'282'185,41 EUR. Projektu plānots īstenot laika posmā no 2018.gada jūnija līdz 2022.gada decembrim.
Līguma noslēgšanas datums*** :01.06.2018
Projekta sākuma datums :01.06.2018
Projekta beigu datums**** :31.12.2022
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 0.00
2. Izglītības infrastruktūra skolu izglītībā (pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība) 051 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :07.08.2020
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu