}

Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) posma km 25.50-39.40 (abas brauktuves) un valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns-Valmiera Igaunijas robeža (Valka) posma km 0.00-1.65 segas pārbūve (ceļu pārvadi)

Projekta nosaukums :Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) posma km 25.50-39.40 (abas brauktuves) un valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns-Valmiera Igaunijas robeža (Valka) posma km 0.00-1.65 segas pārbūve (ceļu pārvadi)
Projekta numurs :6.1.5.0/18/I/002
Finansējuma saņēmējs :Satiksmes ministrija
Reģ.Nr.:90000088687
Jur. adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Garkalnes pag., Ropažu nov. Visa Latvija
2. Garkalnes pag., Ropažu nov.
3. Vangaži, Ropažu nov.
4. Inčukalna pag., Siguldas nov.
5. Inčukalna pag., Siguldas nov.
6. Inčukalna pag., Siguldas nov.
7. Sējas pag., Saulkrastu nov.
8. Inčukalna pag., Siguldas nov.
9. Inčukalna pag., Siguldas nov.
10. Sējas pag., Saulkrastu nov.
11. Garkalnes pag., Ropažu nov.
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :6.1.5. Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana
Projekta kopējais finansējums :43 962 964.46
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : KF: 31 848 415.98
Nacionālais publiskais finansējums* :12 114 548.48
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :43 962 964.46
Atbildīgā iestāde :Satiksmes ministrija
Projekta mērķa grupa :Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir satiksmes dalībnieki. Lai uzlabotu satiksmes drošību un satiksmes dalībnieku braukšanas komfortu, jāveic valsts galvenā autoceļa posma un ceļu pārvadu ar četrām nobrauktuvēm (rampām) pārbūve ar asfaltbetona seguma izbūvi.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir veikt segas pārbūvi (paaugstinot segas nestspēju), kas ietver jauna asfaltbetona seguma izbūvi, caurteku, gājēju tuneli, tiltu un ceļu pārvadu pārbūvi kā rezultātā tiks nodrošināti autoceļu lietotājiem komfortabli un droši braukšanas apstākļi. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums 37 mēneši. Projekta plānotās kopējās izmaksas 48 912 124,67 euro. Projekta īstenošanas rezultātā tiks sakārtots valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posma km 25,50-39,40 (abas brauktuves) un valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) posma km 0,00-1,65, tai skaitā ceļu pārvadi un nobrauktuves (rampas) 5,5 km garumā, kas ir objekta sastāvdaļa – kopā 34,95 km garumā. Projektā ietvertā autoceļa posma maksimālā autotransporta dzenošās ass slodze pēc projekta īstenošanas būs 11,5 tonnas un maksimālā nekontrolētā transportlīdzekļa pilnā masa būs 44 tonnas.
Līguma noslēgšanas datums*** :28.12.2018
Projekta sākuma datums :28.12.2018
Projekta beigu datums**** :31.12.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. TEN-T rekonstruēts vai uzlabots ceļš 033 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :06.12.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu