}

„Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””

Projekta nosaukums :„Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””
Projekta numurs :5.5.1.0/17/I/006
Finansējuma saņēmējs :Ādažu novada pašvaldība
Reģ.Nr.:90000048472
Jur. adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. Saulkrastu novada pašvaldība 90000068680 Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160
2. Limbažu novada pašvaldība 90009114631 Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
3. Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas administrācija 40900036325 Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Stacijas iela 23, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 Visa Latvija
2. Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.
3. Jomas iela 7, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
4. Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.
5. Ainažu iela 42A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160
6. Limbažu nov.
7. Sporta iela 4, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus
Projekta kopējais finansējums :3 951 320.90
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 2 532 468.00
Nacionālais publiskais finansējums* :446 906.12
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :2 979 374.12
Atbildīgā iestāde :Kultūras ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupas ir Vidzemes piekrastes viesi, tūristi (gan Latvijas, gan ārvalstu), iedzīvotāji, tūrisma pakalpojumu sniedzēji. Vidzemes piekrastes novadu iedzīvotāji īstenojot projektu arvien vairāk apzināsies savu novadu unikalitāti un izmantojot jaunradīto un attīstīto infrastruktūru radīs jaunus pakalpojumus novada viesiem.Savukārt viesu, ārvalstu un Latvijas tūristu skaita pieaugums Vidzemes piekrastes novados sekmēs ekonomikas attīstību radot jaunas darba vietas jaunu pakalpojumu sniegšanai, dos ekonomikas pienesumu novadu attīstībai, sekmēs sociālās un kultūras vides attīstību, saglabājot nemateriālo kultūras mantojumu un apzinoties dabas mantojuma nozīmi Vidzemes piekrastes ilgtspējīgā attīstībā.
Projekta kopsavilkums :Projekts „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” ir vērsts uz kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšanu un tūrisma attīstību Vidzemes piekrastē. Projekta mērķis ir parādīt tūristiem Vidzemes piekrastes unikalitāti, bagāto nemateriālo kultūras mantojumu, veidot jaunus tūrisma pakalpojumus, attīstot tiem nepieciešamo infrastruktūru, tādējādi nodrošinot arī Vidzemes piekrastes novadu sociāli ekonomisko attīstību - veidojot jaunus pakalpojumus gan tūristiem, gan iedzīvotājiem kā arī attīstot iedzīvotāju lokālpiederības sajūtu un lokālpatriotismu - apzinoties sava novada unikalitāti un vēlmi tur dzīvot, mācīties, strādāt. Projekta kopējais budžets ir 3 951 320,90 EUR, no kuriem piešķirtais ERAF finansējums ir 2 532 468,00 EUR. Projekta īstenošanas laiks ir 42 mēneši. Beigu datums ir 21.12.2021. Projekta objekti, kuriem pakārtotas galvenās darbības: - Nozīmīgs piekrastes ciems - Carnikavas ciems, iekļaujot Gaujas grīvu un Carnikavas muižas parku; - Nozīmīga piekrastes pilsētas daļa - Saulkrastu pilsētas Neibādes parks - Saulkrastu estrāde “Neibādes parks”; - Piekrasti raksturojoša dabas ainava- dabas pieminekļa "Lauču dižakmens" apkārtne; - Lībiešu kultūrtelpa, Ziemeļvidzemes rezervāts - Salacgrīvas novada Zvejnieku parks. Projekta īstenošanas rezultātā 4 Vidzemes piekrastes novados būs radītas jaunas iespējas tūrisma attīstībai. Četru atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu apmeklējumu skaita paredzamais pieaugums 2023. gadā ir 21000 apmeklējumi un 2021. gadā 9 jaunradīti pakalpojumi tūristiem, viesiem un iedzīvotājiem.
Līguma noslēgšanas datums*** :29.06.2018
Projekta sākuma datums :29.06.2018
Projekta beigu datums**** :21.12.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publisko tūrisma objektu un vērtību aizsardzība, pilnveidošana un popularizēšana 092 0.00
2. Publisko kultūras un mantojuma vērtību aizsardzība, pilnveidošana un popularizēšana 094 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :06.12.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu