}

Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā

Projekta nosaukums :Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā
Projekta numurs :4.5.1.1/16/I/003
Finansējuma saņēmējs :Akciju sabiedrība "Daugavpils satiksme"
Reģ.Nr.:41503002269
Jur. adrese: 18. novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. Daugavpils pilsētas pašvaldība 90000077325 Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Daugavpils Latgale
2. Daugavpils Latgale
3. Daugavpils Latgale
4. Daugavpils Latgale
5. Daugavpils Latgale
6. Daugavpils Latgale
7. Daugavpils Latgale
8. Daugavpils Latgale
9. Daugavpils Latgale
10. Daugavpils Latgale
11. Daugavpils Latgale
12. Daugavpils Latgale
13. Daugavpils Latg
14. Daugavpils
15. Daugavpils
16. Daugavpils
17. Daugavpils
18. Daugavpils
19. Daugavpils
20. Daugavpils
21. Daugavpils
22. Daugavpils
23. Daugavpils
24. Daugavpils
25. Daugavpils
26. Daugavpils
27. Daugavpils
28. Daugavpils
29. Daugavpils
30. Daugavpils
31. Daugavpils
32. Daugavpils
33. Daugavpils
34. Daugavpils
35. Daugavpils
36. Daugavpils
37. Daugavpils
38. Daugavpils
39. Daugavpils
40. Daugavpils
41. Daugavpils
42. Daugavpils
43. Daugavpils
44. Daugavpils
45. Daugavpils
46. Dauga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :4.5.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru
Projekta kopējais finansējums :17 776 692.15
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : KF: 13 000 000.00
Nacionālais publiskais finansējums* :2 294 117.65
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :15 294 117.65
Atbildīgā iestāde :Satiksmes ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir visi Daugavpils pilsētas iedzīvotāji, reģiona iedzīvotāji un viesi. Daugavpilī sabiedriskā transporta pakalpojumus izmanto 14,6 miljons cilvēku gadā, no kuriem 6,7 miljoni ir tramvaja pasažieri (2015.gada dati, avots: Daugavpils satiksme). Tramvaja pasažieru skaits ievērojami palielinājās 2011.-2013.gadā, kad tika veikti tramvaju transporta infrastruktūras uzlabojumi, atjaunojot 6,2 km tramvaju līnijas, pārbūvējot 3 pārveidošanas apakšstacijas, kā arī iegādājoties 12 tramvaju vagonus. Jaunizveidotais tramvaja maršruts un esošas tramvaju līnijas maršruta pagarinājums uzlabos pilsētas sabiedriskā sliežu transporta pakalpojuma pieejamību visām iedzīvotāju grupām. Kvalitatīvas tramvaja infrastruktūras izveidošana un pakalpojumu servisa paaugstināšana veicinās videi draudzīgāku sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanu Daugavpilī. Tiks uzlabota sabiedriskā transporta pieejamība, pasažieru ērtību līmenis un drošība visām iedzīvotāju grupām. Jauni zemās grīdas tramvaji ievērojami atvieglos iekāpšanu un izkāpšanu no transportlīdzekļa gados vecākiem cilvēkiem, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, māmiņām ar bērnu ratiem. Uzlabota tramvaju infrastruktūra veicinās iedzīvotāju mobilitāti, nodrošinot ērtu nokļūšanu uz dabavietām, izglītibas iestādēm, medicīnas iestādēm, tirdzniecības un atpūtas vietām un citur.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī. Projekts ir secīgs turpinājums iepriekšējā plānošanas periodā iesāktajiem tramvaja sliežu ceļa pārbūves darbiem, lai nodrošinātu kvalitatīvus, ērtus un drošus pasažieru pārvadājumus Daugavpils pilsētā, kā arī piesaistītu jaunus pasažierus, Projektā ir paredzēts veikt sekojošas darbības: 1) tramvaju līnijas pārbūve posmos Vienības iela - Stacijas iela, ieskaitot 18.novembra un Ventspils ielu krustojumu (2,06 km); 2) jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā 18. Novembra iela-Veselības iela- Stropu ciems Daugavpilī (2,26 km); 3) esošā kontakttīkla pārbūve stieņveida un pantogrāfa strāvas tipa uztvērēja izmantošanai (9,50 km); 4) kabeļlīnijas izbūve posmā Jātnieku ielas depo – Stropi (trases garums 2,15 km); 5) 8 četrasu tramvaju vagonu iegāde. Pārbūvējot tramvaja līniju 2,06 km garumā, tiks uzlabots sliežu ceļa tehniskais stāvoklis un nomainīti kontakttīkli, Tas nodrošinās mūsdienīgu tramvaju elektroapgādes sistēmas izmantošanu, tramvaju kustības regularitāti un samazinās tehnisko avāriju risku. Tramvaja kustība kļūs līdzenāka, drošāka un ātrāka. Kontakttīkls tiks pielāgots stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai, kas ievērojami uzlabos tramvaju vagonu ekspluatāciju un kustības ātrumu. Jaunu tramvaja sliežu ceļa posma izbūve posmā 18. Novembra iela-Veselības iela- Stropu ciems pagarinās kopējo maršrutu, aptverot jaunu pilsētas teritoriju. Pagrieziena izbūve Ventspils ielas – 18. novembra ielas krustojumā ļaus izveidot jaunu maršrutu A.Pumpura iela – Stacija, kā arī perspektīvā pieprasījuma palielināšanās gadījumā organizēt jaunu maršrutu A.Pumpura iela – Cietoksnis. Esošo tramvaja līnijas kontakttīklu pielāgošana pantogrāfa strāvas uztvērēja izmantošanai ļaus pilnvērtīgi izmantot jauniegādātos tramvajus, kā arī būtiski uzlabos tramvaju satiksmes pārvietošanās iespējas un ļaus samazināt braucienā pavadīto laika posmu, tādejādi sasniedzot galamērķi ātrāk. Kabeļlīnijas izbūve ir būtisks priekšnosacījums kontakttīkla patstāvīgā sprieguma uzturēšanai un tramvaju kustības nodrošināšanai, un jauniegadāto tramvaju vagonu atbilstošai ekspluatācijai, neveidojot to darbības traucējumus. Visi jaunie zemās grīdas tramvaji tiks aprīkoti ar kondicionēšanas iekārtām, monitoriem un audio sistēmu, tiem būs labāka skaņas izolācija, tie ievērojami atvieglos pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu no transportlīdzekļa un paaugstinās pasažieru komforta līmeni brauciena laikā. Projekta kopējās izmaksas 17 776 692.15 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 15 294 117,65 EUR. Neattiecināmās izmaksas EUR 248 2574.50. Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 13 000 000,00 EUR saskaņā ar MK noteikumu Nr.281 9.punktu. Saskaņā ar Regulu Nr.1303/2013 sākotnēji tika veidota snieguma rezerve 6,19% apmērā no pieejamā KF finansējuma. Tādēļ līdz 2018.gada 31.decembrim Projektam KF finansējums bija 12 195 529,41 EUR apmērā. Snieguma rezervi priekšfinansēja Daugavpils pilsētas pašvaldība. Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdē pieņemto lēmumu (prot. Nr.47, 3.§) snieguma rezerves finansējums 804 470,59 EUR apmērā pārlikts uz KF finansējumu, līdz ar to KF finansējuma likme tiek palielināta līdz 85 %. Projekts tiks uzsākts 2017.gada 1.ceturksnī un pabeigts 2021.gada septembrī. Projekts veicinās Saeimā 2010.gada 10.jūnijā apstiprinātās Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam mērķa „Nodrošināt valsts enerģētisko neatkarību, palielinot energoresursu pašnodrošinājumu un integrējoties ES enerģijas tīklos” sasniegšanu, veicinot elektriskās piedziņas izmantošanu sabiedriskajā transportā. Projekts ir iekļauts Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju plānā. Tas atbilst rīcības virzienam V1-2 “Sabiedriskā transporta parka un infrastruktūras pilnveidošana”, lai sasniegtu mērķi - estētiski un funkcionāli sakārtotu un attīstītu pilsētvidi.
Līguma noslēgšanas datums*** :10.03.2017
Projekta sākuma datums :10.03.2017
Projekta beigu datums**** :09.09.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Tīra pilsētas transporta infrastruktūra un veicināšana (tostarp aprīkojums un ritošais sastāvs) 043 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :06.12.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu