}

Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība

Projekta nosaukums :Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība
Projekta numurs :4.5.1.1/16/I/002
Finansējuma saņēmējs :Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"
Reģ.Nr.:40003619950
Jur. adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. Rīgas pilsētas pašvaldība 90011524360 Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Rīga Rīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :4.5.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru
Projekta kopējais finansējums :123 854 000.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : KF: 65 669 331.00
Nacionālais publiskais finansējums* :4 330 669.00
Nacionālais privātais finansējums** :27 400 000.00
Kopējie atbilstīgie izdevumi :97 400 000.00
Atbildīgā iestāde :Satiksmes ministrija
Projekta mērķa grupa :Pēc statistikas datiem sabiedriskā transporta lietotāju skaits 2010.-2014. gadā ir pieaudzis par 13%. Galvenokārt tas ir tādēļ, ka Pierīgas reģiona iedzīvotāji izmanto tirdzniecības, atpūtas un citus pakalpojumus Rīgā, kā arī lielā ikgadējā apmeklētāju (tūristu) skaita dēļ. Skanste ir viena no perspektīvākajām apkaimēm Rīgā, saukta par “Rīgas moderno centru”. Apdzīvotība šajā apkaimē ir strauji augusi – par 165% kopš 2006. gada līdz 2015. gadam, kas ir augstākais rādītājs starp prioritārajām apkaimēm. Tiek prognozēts, ka iedzīvotāju skaits 2022. gadā sasniegs 11,5 tūkstošus, savukārt 2050. gadā 33,8 tūkstošus . Arī darbavietu skaits ir audzis pat ekonomiskās krīzes laikā, šobrīd apkaimē strādā aptuveni 7 tūkstoši personu. Līdz 2022. gadam tiek prognozēts, ka darba vietu skaits dubultosies un līdz 2050. gadam sasniegs vairāk kā 43 tūkstošus. Skanstē atrodas nozīmīgas būves sportam un atpūtai - Olimpiskais sporta centrs un Arēna Rīga, kur notiek liela mēroga kultūras/izklaides un sporta pasākumi (piem., Pasaules Čempionāts hokejā vīriešiem 2006. gadā). Katru gadu Skansti apmeklē aptuveni pus miljons cilvēku. Teritorijā ir arī vairākas nozīmīgas biroju ēkas (piem., Rietumu Banka, AB.LV bankas centrālais birojs, DnB bankas centrālais birojs). Galvenās sūdzības no iedzīvotājiem un apkaimes apmeklētājiem ir par sliktu sabiedriskā transporta pieejamību, jo Skanstes centrālā daļa ir maz savienota ar sabiedrisko transportu. Problēma kļūst īpaši akūta publisku pasākumu laikā (sporta spēles, koncerti u.c.), kad sabiedriskais transports ir pārpildīts un trūkst autostāvvietu privātajam transportam. Tomēr nākotnē, pieaugot iedzīvotāju un darba vietu skaitam apkaimē, aizvien akūtāka problēma būs iedzīvotāju ikdienas mobilitātes vajadzību apmierināšana (īpaši uz/no darba un uz/no izglītības iestādes). Projekts sniegs pienesumu arī Skanstes apkaimes attīstībai. Plānots, ka līdz 2022. gadam Skanstes apkaimē nodarbināto skaits dubultosies un līdz 2050. gadam tas sasniegs vairāk nekā 43 000 cilvēku. Tiek lēsts, ka apkaimes iedzīvotāju skaits līdz 2022. gadam sasniegs 11 492 un līdz 2050. gadam – 33 821 cilvēku. Līdz ar jaunu nekustamo īpašumu attīstību, sagaidāms, ka apkaimes apmeklētāju skaits pārsniegs 1 milj. gadā. Ņemot vērā, ka šobrīd tieši cauri Skanstes apkaimei kursē tikai viens sabiedriskā transporta maršruts (autobuss), Projekts nozīmīgi ietekmēs apkaimes sasniedzamību, padarot to par vēl pievilcīgāku apkaimi gan iedzīvotājiem, gan darba devējiem.
Projekta kopsavilkums :PROJEKTS ir iekļauts Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Investīciju plānā 2016.–2018.gadam. Esošā situācija. Rīgas pilsētas platība ir 307 km2 un iedzīvotāju skaits 2015. gadā ir 638 784. Neskatoties uz iedzīvotāju skaita samazināšanos Rīgā pēdējos 15 gados (2000.-2015. gadā iedzīvotāju skaits samazinājies par 17% galvenokārt migrācijas ietekmē, t.sk. iedzīvotājiem pārceļoties uz dzīvi Pierīgā), automašīnu un sabiedriskā transporta lietotāju skaits ir augsts un tas palielinās. Pēc statistikas datiem sabiedriskā transporta lietotāju skaits 2010.-2014. gadā ir pieaudzis par 13%. Galvenokārt tas ir tādēļ, ka Pierīgas reģiona iedzīvotāji izmanto tirdzniecības, atpūtas un citus pakalpojumus Rīgā, kā arī lielā ikgadējā apmeklētāju (tūristu) skaita dēļ. Satiksmei Rīgas pilsētā tiek izmantota ielu režģa sistēma ar daudzām vienvirziena ielām. Sistēmā ir vairāki vājie punkti, tajā skaitā slikts savienojums starp valsts galvenajiem autoceļiem un galvenajām pilsētas ielām, kā arī savienojums starp Daugavas krastiem. Problēma ir arī satiksmes sastrēgumi pīķa stundās pilsētas centrā. Ievērojami satiksmes sastrēgumi parasti veidojas Kr. Valdemāra ielā, Kronvalda bulvārī, uz Vanšu tilta, Kalnciema ielā un citās vietās. Gaisa kvalitātes kritēriji LR ir pilnībā saskaņoti ar ES gaisa kvalitātes pamatdirektīvu un tai pakļautajiem likumdošanas aktiem, un tos nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 1290 (3.11.2009.): „Noteikumi par gaisa kvalitāti”. Vienīgā ES institūciju 2011. gadā atļautā atkāpe bija saistīta ar slāpekļa oksīdu, kam saskaņā ar Latvijas lūgumu tika pieļauts robežvērtības 25% pārsniegums, kas no 2010. gada līdz 2015. gadam jāsamazina līdz 0%. No tā izriet, ka tagad apkārtējā gaisa kvalitātes prasības pilnībā atbilst ES direktīvas prasībām. Projekts izveidos jaunu tramvaju līniju Skanstes apkaimē, kas atrodas Rīgas centrā, Daugavas labā krasta dzelzceļa loka Z daļā un robežojas ar Sarkandaugavas, Brasas, Centra un Pētersalas-Andrejsalas apkaimēm. Kopējo izmaksu aplēses: • 97,4 milj. euro: - būvniecības darbi: 51,84 milj. euro, - transportlīdzekļu iegāde: 42,00 milj. euro, - satiksmes pārvaldība: 0,24 milj. euro, - saistītās izmaksas: 3,32 milj. euro.
Līguma noslēgšanas datums*** :03.10.2017
Projekta sākuma datums :03.10.2017
Projekta beigu datums**** :01.08.2023
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Tīra pilsētas transporta infrastruktūra un veicināšana (tostarp aprīkojums un ritošais sastāvs) 043 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :18.01.2019
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu