}

“Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija”

Projekta nosaukums :“Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija”
Projekta numurs :4.5.1.1/16/I/001
Finansējuma saņēmējs :Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS TRAMVAJS"
Reģ.Nr.:42103005911
Jur. adrese: Rīgas iela 54A, Liepāja, LV-3401
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" 90000063185 Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Lielā iela, Liepāja Kurzeme
2. Lielā iela, Liepāja Kurzeme
3. Lielā iela, Liepāja Kurzeme
4. Lielā iela, Liepāja Kurzeme
5. Lielā iela, Liepāja Kurzeme
6. Lielā iela, Liepāja Kurzeme
7. Lielā iela, Liepāja Kurzeme
8. Lielā iela, Liepāja Kurzeme
9. Lielā iela, Liepāja Kurzeme
10. Lielā iela, Liepāja Kurzeme
11. Lielā iela, Liepāja Kurzeme
12. Lielā iela, Liepāja Kurzeme
13. Lielā iela, Liepāja Kurz
14. Lielā iela, Liepāja
15. Lielā iela, Liepāja
16. Lielā iela, Liepāja
17. Lielā iela, Liepāja
18. Lielā iela, Liepāja
19. Lielā iela, Liepāja
20. Lielā iela, Liepāja
21. Lielā iela, Liepāja
22. Lielā iela, Liepāja
23. Lielā iela, Liepāja
24. Lielā iela, Liepāja
25. Lielā iela, Liepāja
26.
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :4.5.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru
Projekta kopējais finansējums :15 037 819.43
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : KF: 12 740 979.06
Nacionālais publiskais finansējums* :2 248 408.07
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :14 989 387.13
Atbildīgā iestāde :Satiksmes ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir visi Liepājas pilsētas iedzīvotāji un viesi. Liepājā sabiedriskā transporta pakalpojumus izmanto 14,1 miljons cilvēku gadā (2015.gada dati, avots: CSB). Tramvaja pasažieru skaits ievērojami palielinājās 2013.-2014.gadā, kad tika atklāta jaunizbūvētā tramvaja līnija uz Ezerkrasta rajonu un rekonstruēts esošais sliežu ceļš 3,21km garumā. 2015.gadā, kad pilsētā sāka kursēt jauni zemās grīdas autobusi, uzlabotā pakalpojumu servisa un komforta dēļ autobusi kļuva pievilcīgāki nekā vecie tramvaji, un tramvaja pasažieru skaits samazinājās par 20%. Kvalitatīvas tramvaja infrastruktūras izveidošana un pakalpojumu servisa paaugstināšana veicinās videi draudzīgāku sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanu Liepājā. Tiks uzlabota sabiedriskā transporta pieejamība, pasažieru ērtību līmenis un drošība visām iedzīvotāju grupām. Jauni zemās grīdas tramvaji ievērojami atvieglos iekāpšanu un izkāpšanu no transportlīdzekļa gados vecākiem cilvēkiem, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, māmiņām ar bērnu ratiem. Uzlabota tramvaju infrastruktūra veicinās iedzīvotāju mobilitāti, nodrošinot ērtu nokļūšanu uz dabavietām, izglītibas iestādēm, medicīnas iestādēm, tirdzniecības un atpūtas vietām un citur.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Liepājā. Projekts ir secīgs turpinājums 2007.-2013.g. plānošanas periodā iesāktajiem tramvaja sliežu ceļa rekonstrukcijas darbiem, lai nodrošinātu kvalitatīvus, ērtus un drošus pasažieru pārvadājumus Liepājas pilsētā. Projektā ir paredzēts veikt sekojošas darbības: • rekonstruēt tramvaja līniju un tai piegulošo teritoriju Lielās ielas posmā 600 m garumā no Liepājas Universitātes līdz Jaunai ostmalai Rīgas ielā, ieskaitot Tramvaja tiltu pār Tirdzniecības kanālu; • iegādāties jaunu ritošo sastāvu. Rekonstruējot tramvaja līniju 600 m garumā, tiks uzlabots sliežu ceļa tehniskais stāvoklis un nomainīti kontakttīkli, ļaujot samazināt infrastruktūras uzturēšanas izdevumus. Tramvaja kustība kļūs līdzenāka, drošāka un ātrāka. Visi jaunie zemās grīdas tramvaji tiks aprīkoti ar kondicionēšanas iekārtām, monitoriem un audio sistēmu, tiem būs labāka skaņas izolācija. Projekta kopējās izmaksas ir 15 037 819,43 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 14 989 387,13 EUR. Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 12 740 979,06 EUR. Saskaņā ar Regulu Nr.1303/2013 ir nepieciešams veidot snieguma rezervi 6,19% apmērā no pieejamā KF finansējuma. Tādēļ līdz 2018.gada 31.decembrim Projektam ir pieejams KF finansējums 12 195 529,41 EUR apmērā. Projekts tiks uzsākts 2017.gada 1.ceturksnī un pabeigts 2022.gada nogalē. Līgums par tehniskā būvprojekta izstrādi ir noslēgts 2015.gada 25.jūnijā, līgums par būvprojekta ekspertīzi noslēgts 2016.gada 30.jūnijā, līgums par ieguvumu-izmaksu analīzi noslēgts 2016.gada 15.jūlijā. Kvalitatīvas tramvaja infrastruktūras izveidošana un pakalpojumu servisa paaugstināšana veicinās videi draudzīgāku sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanu Liepājā. Tiks uzlabota sabiedriskā transporta pieejamība, pasažieru ērtību līmenis un drošība visām iedzīvotāju grupām. Jauni zemās grīdas tramvaji ievērojami atvieglos iekāpšanu un izkāpšanu no transportlīdzekļa gados vecākiem cilvēkiem, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, māmiņām ar bērnu ratiem. Projekts veicinās Saeimā 2010.gada 10.jūnijā apstiprinātās Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam mērķa „Nodrošināt valsts enerģētisko neatkarību, palielinot energoresursu pašnodrošinājumu un integrējoties ES enerģijas tīklos” sasniegšanu, veicinot elektriskās piedziņas izmantošanu sabiedriskajā transportā. Projekts ir iekļauts Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam investīciju plānā. Tas atbilst ilgtermiņa mērķim - kvalitatīva dzīves vide iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. Lai veidotu videi draudzīgu pilsētvidi un dzīvesveidu, attīstības programmas rīcībā plānā ir paredzēts veicināt videi draudzīgu transporta izmantošanu pilsētā, prioritāri sabiedriskā transporta jomā.
Līguma noslēgšanas datums*** :30.03.2017
Projekta sākuma datums :30.03.2017
Projekta beigu datums**** :29.12.2022
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Tīra pilsētas transporta infrastruktūra un veicināšana (tostarp aprīkojums un ritošais sastāvs) 043 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :06.12.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu