}

Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Aspazijas bulvārī 7, Rīgā

Projekta nosaukums :Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Aspazijas bulvārī 7, Rīgā
Projekta numurs :4.2.1.2/18/I/036
Finansējuma saņēmējs :Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"
Reģ.Nr.:40003294758
Jur. adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Aspazijas bulvāris 7, Rīga, LV-1050 Rīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :4.2.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās
Projekta kopējais finansējums :1 849 377.44
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 1 070 150.00
Nacionālais publiskais finansējums* :188 850.00
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :1 259 000.00
Atbildīgā iestāde :Ekonomikas ministrija
Projekta mērķa grupa :Administratīvā ēkā Aspazijas bulvārī 7, Rīgā (kadastra apzīmējuma Nr.01000050090-01) tiks izvietota Latvijas Republikas Prokuratūra (lietotājs). Nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā (kadastra apzīmējuma Nr.01000050090-01) īpašnieks un pārvaldītājs ir VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. Pēc projekta īstenošanas sasniegtie rezultāti ļaus samazināt ēkas apsaimniekošanas izmaksas, paaugstināt ēkas vērtību un nodrošināt Latvijas Republikas Prokuratūras darbiniekiem atbilstošu darba vidi.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu Latvijas Republikas Prokuratūras ēkā Aspazijas bulvārī 7, Rīgā. Projekta galvenās darbības: veco koka logu un vitrīnu atjaunošana/renovācija/nomaiņa; koka tipa ārdurvis un vārtu nomaiņa; ēkas grīdas pārseguma siltināšana, ēkas jumta pārseguma siltināšana; ventilācijas sistēmas ar rekuperācijas iekārtu instalācija; jaunās divcauruļu apkures sistēmas ierīkošana, jauno radiatoru instalācija, siltummezgla modernizācija; karstā ūdens sistēmas pārbūve. Projekta plānotais ilgums: 23 mēneši no līguma parakstīšanas brīža. Projekta kopējās izmaksas sastāda 1 849 377,44 euro, projekta attiecināmās izmaksas: 1 259 000 euro. Projekta plānotie rezultāti: Ēkā Aspazijas bulvārī 7, Rīgā īstenoti paredzētie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Siltumenerģijas patēriņš apkurei pirms projekta īstenošanas bija 140,76 kWh/m2 gadā, pēc projekta īstenošanas tiek plānots 74,22 kWh/m2 gadā pie vidējās svērtās aprēķina temperatūras 18° C. Primārās enerģijas gada patēriņa plānotais samazinājums 221,63 MWh gadā.
Līguma noslēgšanas datums*** :18.01.2019
Projekta sākuma datums :18.01.2019
Projekta beigu datums**** :17.12.2020
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :06.12.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu