}

Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Komandanta ielā 9, Daugavpilī

Projekta nosaukums :Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Komandanta ielā 9, Daugavpilī
Projekta numurs :4.2.1.2/18/I/007
Finansējuma saņēmējs :Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"
Reģ.Nr.:40003294758
Jur. adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Komandanta iela 9, Daugavpils, LV-5401 Latgale
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :4.2.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās
Projekta kopējais finansējums :1 850 191.95
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 1 572 663.15
Nacionālais publiskais finansējums* :277 528.80
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :1 850 191.95
Atbildīgā iestāde :Ekonomikas ministrija
Projekta mērķa grupa :Ēka Komandanta ielā 9, Daugavpilī (kadastra Nr. 05000111705001) pēc klasifikācijas ir biroju ēka, tā tiek izmantota arhīva vajadzībām. Ēkas īpašnieks un pārvaldītājs ir VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un ēkas lietotājs ir Latvijas Nacionālais arhīvs.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis: Sniegt ieguldījumu energoefektivitātes paaugstināšanā ēkā Komandanta ielā 9, Daugavpilī, īstenojot ēkās energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātes. Projekta galvenās darbības: ārdurvju maiņa, logu maiņa, cokola siltināšana, caurbrauktuves pārsegumu siltināšana, iekšpagalma ārsienu siltināšana, fasādes ārsienu siltināšana, jumta siltināšana, apkures sistēmas rekonstrukcija, ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā vai logu vērtnēs. Projekta plānotais ilgums: Projekta plānotais ilgums: 28 mēneši no līguma parakstīšanas brīža, finansēšanas līguma darbības periods no 2018.gada 27.decembra līdz 2021.gada 31.martam. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 1 850 191.95 EUR. Projekta plānotie rezultāti: Ēkā Komandanta ielā 9, Daugavpilī (kadastra Nr. 05000111705001) īstenoti paredzētie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Siltumenerģijas patēriņš apkurei pirms projekta īstenošanas bija 182.31 (kWh/m2 gadā), pēc projekta īstenošanas atbilstoši ēkas pagaidu energosertifikātam siltumenerģijas patēriņš apkurei tiek prognozēts 71.29 (kWh/m2 gadā).
Līguma noslēgšanas datums*** :27.12.2018
Projekta sākuma datums :27.12.2018
Projekta beigu datums**** :31.03.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :06.12.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu