}

Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)

Projekta nosaukums :Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)
Projekta numurs :2.2.1.1/16/I/003
Finansējuma saņēmējs :Latvijas Republikas Labklājības ministrija
Reģ.Nr.:90000022064
Jur. adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1010
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA 90001669496 Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011
2. Nodarbinātības valsts aģentūra 90001634668 Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010
3. SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA 90001790030 Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
4. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija 90000151859 Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002
5. Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga” 90009226487 Braila iela 2, Rīga, LV-1024
6. Valsts sociālās aprūpes centrs „Kurzeme” 90000063880 Iļģi, Grobiņas pag., Grobiņas nov., LV-3430
7. VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "ZEMGALE" 90000046912 Smiltaiņi, Iecava, Iecavas nov., LV-3913
8. Valsts sociālās aprūpes centrs „Latgale” 90000043329 Lielmēmele 1, Mazzalves pag., Neretas nov., LV-5133
9. VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "VIDZEME" 90000058112 Pansionāts Rūja, Jeri, Jeru pag., Rūjienas nov., LV-4234
10. Latvijas Pašvaldību savienība 40008020804 Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050
11. "Latvijas Neredzīgo biedrība" 40008004000 Braila iela 3, Rīga, LV-1024
12. Latvijas Nedzirdīgo savienība 40008000615 Elvīras iela 19 k-2, Rīga, LV-1083
13. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 90000289913 Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009
14. Aglonas novada dome 90000065754 Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
15. Balvu novada pašvaldība 90009115622 Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
16. DAUGAVPILS NOVADA DOME 90009117568 Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
17. Dobeles novada pašvaldība 90009115092 Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
18. ENGURES NOVADA DOME 90000050759 Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Engures nov., LV-3129
19. Iecavas novada pašvaldības administrācija 90000056376 Skolas iela 4 - 40, Iecava, Iecavas nov., LV-3913
20. ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 90000078782 Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447
21. JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
22. JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 90009118031 Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
23. Kandavas novada domes pašvaldības aģentūra "Kandavas novada sociālais dienests" 90001349618 Jelgavas iela 4A, Kandava, Kandavas nov., LV-3120
24. Krustpils novada pašvaldība 90009118116 Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
25. Kuldīgas novada pašvaldība 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
26. Limbažu novada pašvaldība 90009114631 Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
27. LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 90000054159 Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830
28. Ludzas novada pašvaldība 90000017453 Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
29. Mālpils novada dome 90000048398 Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils nov., LV-2152
30. Ozolnieku novada pašvaldība 90001623310 Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018
31. Preiļu novada dome 90000065720 Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
32. Rēzeknes novada pašvaldība 90009112679 Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
33. RIEBIŅU NOVADA DOME 90001882087 Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326
34. Saldus novada pašvaldība 90009114646 Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
35. Strenču novada dome 90009116346 Valkas iela 16, Strenči, Strenču nov., LV-4730
36. TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
37. TUKUMA NOVADA DOME 90000050975 Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
38. Valkas novada dome 90009114839 Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV-4701
39. Viļānu novada pašvaldība 90009114114 Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650
40. Kurzemes plānošanas reģions 90002183562 Avotu iela 12, Saldus, Saldus nov., LV-3801
41. Rīgas Plānošanas reģions 90002222018 Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050
42. Vidzemes plānošanas reģions 90002180246 Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
43. Zemgales plānošanas reģions 90002182529 Katoļu iela 2B, Jelgava, LV-3001
44. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 90000054163 Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :2.2.1. Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību
Projekta kopējais finansējums :1 700 000.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 1 445 001.00
Nacionālais publiskais finansējums* :254 999.00
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :1 700 000.00
Atbildīgā iestāde :Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Projekta mērķa grupa :DI ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. DI ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanās iespējām. Ex-ante nosacījumam par valsts stratēģiju nabadzības mazināšanai viens no izpildes kritērijiem ir: „atkarībā no noteiktajām vajadzībām ietver pasākumus pārejai no iestāžu aprūpes uz sabiedrībā balstītu aprūpi”. Šī nosacījuma izpildei „Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014. – 2020.gadam” , DI ir noteikta kā viena no rīcības virzieniem. ANO 1989.gada 20.novembra Bērnu tiesību konvencijas 20.pants paredz, ka bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi nav savas ģimenes vides vai kuru, lai vislabāk ievērotu viņa paša intereses, nedrīkst atstāt šajā vidē, ir tiesības uz īpašu valsts aizsardzību un palīdzību. Saskaņā ar ANO 2006.gada 13.decembra Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 19.pantu konvencijas dalībvalstis atzīst, ka visām personām ar invaliditāti ir vienlīdzīgas tiesības dzīvot sabiedrībā ar tādu pašu izvēles brīvību kā citiem cilvēkiem, un veic efektīvus un atbilstošus pasākumus, lai atvieglotu personām ar invaliditāti šo tiesību izmantošanu un pilnīgu iekļaušanos un līdzdalību sabiedrības dzīvē. Tā kā šo konvenciju ir ratificējušas ne tikai atsevišķas dalībvalstis, t.sk. Latvija, bet arī ES, EK ir mērķtiecīgi norādījusi, ka pārejai uz sabiedrībā balstītu aprūpi ir jākļūst par katras dalībvalsts prioritāti. DI procesa īstenošanu reglamentē Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumi Nr.313 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi” un tas tiek īstenots ciešā sinerģijā ar Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumu nr.91 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi” projektā noteiktajām attiecināmajām darbībām. DI process ietver: 1. kvalitatīvu, individuālajām vajadzībām pielāgotu sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstīšanu, kas novērš vajadzību dzīvot institūcijā, un resursu pārvirzīšanu no institūcijām uz jauniem pakalpojumiem, lai nodrošinātu ilgtspēju; 2. plānotu institūciju slēgšanu, kur bērni, cilvēki ar invaliditāti (tai skaitā personas ar garīga rakstura traucējumiem) un gados vecāki cilvēki dzīvo izolēti no sabiedrības, saņem prasībām neatbilstošu aprūpi un atbalstu, un nereti ir ierobežota cilvēktiesību izmantošana; 3. vispārējo pakalpojumu, tādu kā izglītība un apmācība, nodarbinātība, mājoklis, veselības aprūpe un transports pieejamības nodrošināšanu visiem bērniem un pilngadīgām personām ar atbalsta vajadzībām. Periodā līdz 2020.gadam Latvijā DI procesu mērķa grupas ir šādas: 1. ārpusģimenes aprūpē esošie bērni; 2. bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes; 3. pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem; 4. potenciālie aizbildņi, audžuģimenes un adoptētāji; 5. uzņēmēji. Labklājības nozares statistikas rādītāju un pārskatu saņemšanai mērķa grupas ir visas pašvaldības, valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas un sociālie partneri, mācību iestādes un pētniecības institūcijas, kā arī visi interesenti, kas vēlas būt informēti par valsts sociālo sfēru. Statistikas informācija būs publicēta Latvijas pašvaldību savienības portālos BLIS un DATI.GOV.LV un būs pieejama bez maksas.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis - izstrādāt vienotu deinstitucionalizācijas (DI) procesa atbalsta sistēmu, pielāgojot iepriekš izstrādāto Labklājības ministrijas informācijas sistēmu Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) un Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) iespējas, papildinot ar deinstitucionalizācijas pakalpojuma operatīvo datu ievades un apstrādes funkcionalitāti personificētā līmenī un agregējot pakalpojuma statistikas pārskatus plašai publiskai lietošanai nepersonificētā līmenī. Projekts paredz šādas darbības: 1. Projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas izstrāde 1.1. Projekta izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde 2. Projekta vadība 2.1. Projekta administratīvās vadības speciālisti 2.2. Projekta īstenošanas speciālisti 3. DI procesa atbalsta sistēmas un nozares iesaistīto informācijas sistēmu attīstības konsultatīvais atbalsts 3.1. Informācijas sistēmas SPOLIS papildinājumu un datu apmaiņas risinājuma tehniskās specifikācijas izstrāde iepirkumam 3.2. Informācijas sistēmas LabIS papildinājumu un datu apmaiņas risinājuma tehniskās specifikācijas izstrāde iepirkumam 3.3. Pašvaldību informācijas sistēmas SOPA papildinājumu un datu apmaiņas risinājuma tehniskās specifikācijas izstrāde iepirkumam 3.4. Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas NPAIS papildinājumu un datu apmaiņas risinājuma tehniskās specifikācijas izstrāde iepirkumam 3.5. Informācijas sistēmu SPOLIS un Adopcijas reģistra drošības, veiktspējas un kvalitātes audits 3.6. Projekta komunikācijas plāna izstrāde 3.7. Biznesa procesu un biznesa prasību specifikāciju izstrāde 3.8. Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma funkcionalitātes informācijas sistēmā SPOLIS tehniskās specifikācijas izstrāde iepirkumam 3.9. Sociālās integrācijas valsts aģentūras informācijas sistēmas papildinājumu un datu apmaiņas risinājuma tehniskās specifikācijas izstrāde iepirkumam 3.10.Adopcijas reģistra papildinājumu un datu apmaiņas risinājuma tehniskās specifikācijas izstrāde iepirkumam 4. DI procesa atbalsta sistēmas izstrāde un ieviešana informācijas sistēmās SPOLIS un LabIS 4.1. Infrastruktūras (klēpjdatoru) iegāde DI klientu intervētāju vajadzībām 4.2. Novērtējumu anketu uzskaites reģistrācijas informācijas sistēmas NAURIS izstrāde 4.2.1.Novērtējumu anketu uzskaites reģistrācijas informācijas sistēmas NAURIS sistēmas izmaiņu izstrāde un uzturēšana 4.2.2.Novērtējumu anketu uzskaites reģistrācijas informācijas sistēmas NAURIS sistēmas izstrāde 4.2.3.Novērtējumu anketu uzskaites reģistrācijas informācijas sistēmas NAURIS sistēmas integrācija informācijas sistēmā SPOLIS 4.3. DI procesa atbalsta funkcionalitātes izstrāde un ieviešana informācijas sistēmā SPOLIS 4.4. DI procesa atbalsta funkcionalitātes izstrāde un ieviešana informācijas sistēmā LabIS 5. Informācijas sistēmas SPOLIS papildinājumu un datu apmaiņas risinājumu izstrāde 5.1. Informācijas sistēmas SPOLIS papildinājumu un datu apmaiņas risinājumu izstrāde 5.2. Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma funkcionalitātes izstrāde informācijas sistēmā SPOLIS 6. Informācijas sistēmas LabIS papildinājumu un datu apmaiņas risinājumu izstrāde 6.1. Informācijas sistēmas LabIS papildinājumu un datu apmaiņas risinājumu izstrāde 6.2. Labklājības nozares datu standartpārskati pašvaldību vajadzībām 7. Ārējo sistēmu papildinājumu izstrāde datu apmaiņai ar informācijas sistēmām SPOLIS un LabIS 7.1. Pašvaldību lietojumprogrammas SOPA papildinājumu un datu apmaiņas risinājuma izstrāde 7.2. Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas (NPAIS) papildinājumu un datu apmaiņas risinājuma izstrāde 7.3. Adopcijas reģistra papildinājumu un datu apmaiņas risinājuma izstrāde 7.4. Sociālās integrācijas valsts aģentūras IS programmatūras papildinājumu un datu apmaiņas risinājuma izstrāde 7.5. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras IS papildinājumu un datu apmaiņas risinājuma izstrāde 8. Informācijas sistēmas SPOLIS administratoru un lietotāju apmācība 8.1. SPOLIS administratoru un lietotāju apmācība 9. Papildu SAP licenču iegāde informācijas sistēmas LabIS lietotāju vajadzībām 9.1. Papildu SAP licenču iegāde informācijas sistēmas LabIS lietotāju vajadzībām 10. Projekta komunikācijas plāna īstenošana 10.1.Projekta komunikācijas plāna īstenošana, t.sk., informatīvās plāksnes iegāde 11. Konsultantu pakalpojums programmatūras izstrādei un ieviešanas projektu kvalitātes kontroles un atbalsta pakalpojumam atbilstoši Agile metodikai, izmantojot savstarpēji integrētus dažādus ALM (Application lifecycle managment) rīkus 11.1.Konsultantu pakalpojums programmatūras izstrādei un ieviešanas projektu kvalitātes kontroles un atbalsta pakalpojumam atbilstoši Agile metodikai, izmantojot savstarpēji integrētus dažādus ALM (Application lifecycle managment) rīkus Projekta īstenošana kopumā veicinās šādu projekta rezultāta rādītāju sasniegšanu: 1. Komersantu, tai skaitā NVO un pašvaldību struktūrvienību īpatsvars, kas izmantos DI atbalsta informācijas sistēmu sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām - sasniedzamā vērtība 3 gadus pēc projekta beigām 95%; 2. Pašvaldību īpatsvars, kas izmantos DI un citu labklājības nozares statistikas atkalizmantošanas datu kopas - sasniedzamā vērtība 3 gadus pēc projekta beigām 98%. Projekta iznākuma rādītājs - Pilnveidoti darbības procesi, t.sk., līdz 2018.gada 31.decembrim noslēgti līgumi ar piegādātāju par informācijas sistēmu izstrādi vai piegādi darbības procesu pilnveidošanai par 30% no pasākuma ietvaros pilnveidojamo procesu skaita (skaits) - 12 Realizējot projektu tiks sasniegti papildus arī citi iznākuma rādītāji: - Izstrādātas un publicētas nozares informācijas atkalizmantošanas datu kopas, t.sk., pašvaldību vajadzībām to funkciju izpildei (skaits) - 9 - Izstrādāta un ieviesta deinstitucionalizācijas procesu vienota atbalsta sistēma, papildinot informācijas sistēmu SPOLIS un LabIS, kā arī ārējo resursu funkcionalitāti, t.sk., pašvaldību lietojumprogrammai SOPA un Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmai (NPAIS) (skaits) - 1 - Funkcionāli pilnveidota informācijas sistēma LabIS, papildinot ar jaunu datu avotu rādītājiem no ārējiem datu avotiem (skaits) - 1 - Funkcionāli pilnveidota informācijas sistēma SPOLIS ar drošu ārējo lietotāju piekļuves risinājumu un papildinātu valsts finansēto sociālo pakalpojumu datu apstrādes funkcionalitāte (skaits) - 1 Projekta finansējuma kopējais apjoms: EUR 1 700 000 Projekta īstenošanas laiks (mēnešos): 36 mēneši
Līguma noslēgšanas datums*** :22.12.2016
Projekta sākuma datums :22.12.2016
Projekta beigu datums**** :21.12.2019
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. IKT: citi IKT infrastruktūras/lielapjoma datorresursu/aprīkojuma veidi (tostarp e-infrastruktūra, datu centri un sensori; arī tādi, kas iegulti citā infrastruktūrā, piemēram, pētniecības telpas, vides un sociālā infrastruktūra) 048 100.00
2. E-pārvaldes pakalpojumi un lietojumprogrammas (tostarp e-iepirkums, IKT pasākumi, kas atbalsta valsts pārvaldes reformas, kiberdrošība, uzticamības un privātuma pasākumi, e-tiesiskums un e-demokrātija) 078 -
3. Piekļuve publiskā sektora informācijai (tostarp atklāto datu e-kultūra, digitālās bibliotēkas, digitālais saturs un e-tūrisms) 079 -
4. E-iekļautība, e-pieejamība, e-mācību un e-izglītības pakalpojumi un lietojumprogrammas, digitālās prasmes 080 -
5. IKT risinājumi, kas vērsti uz veselīgas aktīvas novecošanas jautājumiem un e-veselības pakalpojumi un lietojumprogrammas (tostarp e-aprūpe un interaktīva automatizēta dzīves vide) 081 -
6. MVU paredzēti pakalpojumi un lietojumprogrammas (tostarp e-komercija, e-darījumi un uzņēmējdarbības procesi tīklā), dzīvās laboratorijas, tīmekļa uzņēmēji un jauni IKT uzņēmumi) 082 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :12.06.2019
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu