}

Eksperimentālās tehnoloģijas ieviešana jaunu produktu ražošanai AS "Olainfarm"

Projekta nosaukums :Eksperimentālās tehnoloģijas ieviešana jaunu produktu ražošanai AS "Olainfarm"
Projekta numurs :1.2.1.4/16/A/014
Finansējuma saņēmējs :Akciju sabiedrība "Olainfarm"
Reģ.Nr.:40003007246
Jur. adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines nov., LV-2114 Pierīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :1.2.1. Palielināt privātā sektora investīcijas P&A
Projekta kopējais finansējums :6 373 939.83
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 2 230 878.93
Nacionālais publiskais finansējums* :-
Nacionālais privātais finansējums** :4 143 060.90
Kopējie atbilstīgie izdevumi :6 373 939.83
Atbildīgā iestāde :Ekonomikas ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta īstenošanas laikā kā projekta definētā mērķa grupa ir AS “Olainfarm”. Īstenojot projektu, AS “Olainfarm” specifiskā atbalsta mērķa ievaros būs valsts atbalsta saņēmējs. Projekta īstenošanas rezultātā AS “Olainfarm” tiks izveidota eksperimentāla ražošanas līnija, kura paredzēta jaunu produktu ražošanas tehnoloģiju izpētei un ieviešanai ražošanā, tai skaitā Terizidona. Par projekta netiešo mērķa grupu var uzskatīt potenciālos jaunā produkta lietotājus - tuberkulozes slimniekus visā pasaulē. Tuberkuloze ir pasaulē sen zināma saslimšana, kas ir viens no biežākajiem nāves iemesliem. Pielietojot piemērotu ārstēšanas shēmu, tuberkuloze, vairumā gadījumu ir ārstējama. Ja slimība netiek ārstēta, nāve iestājas 50-65% gadījumu 5 gadu laikā. Izvērtējot Pasaules veselības organizācijas datus par saslimstību ar tuberkulozi par reģioniem konstatējams, ka visvairāk 2014.gadā tuberkulozes slimnieku bija Dienvidaustrumāzijā un Āfrikā (2014.gadā Ķīnā tuberkulozes slimnieku skaits bija aptuveni 930 tūkstoši, Indijā aptuveni 2,2 miljoni, Indonēzijā aptuveni 1 miljons, Dienvidāfrikā 450 tūkstoši, Nigērijā 570 tūkstoši). 2013. gadā 5% no visiem tuberkulozes gadījumiem tika reģistrēti kā multirezistentās tuberkulozes gadījumi, pie kuriem klasisko shēmu medikamenti ir neefektīvi. Izstrādājot prettuberkulozes līdzekli – gatavo zāļu formu un tās aktīvo farmaceitiskās vielas iegūšanas metodi, kā arī izveidojot jaunu eksperimentālu ražošanas līniju un uzsākot Terizidona ražošanu gan medikamentu, gan aktīvo farmaceitisko vielu, AS “Olainfarm” kļūs par pirmo šīs aktīvās farmaceitiskās vielas ražotāju Eiropā atbilstoši ICH prasībām.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir jauna produkta un jaunas ražošanas tehnoloģijas ieviešana AS „Olainfarm”, veicot ražošanas līnijas izveidi (eksperimentāla tehnoloģija). Projekta īstenošanas laiks ir plānots no 2017.gada 24.maija līdz 2019.gada 23.augustam (27 mēneši). Kopējās plānotās attiecināmās projekta izmaksas ir EUR 6 373 939.83, ERAF atbalsts EUR 2 230 878.93 Projektu plānots īstenot Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas nozarē NACE kods C 21.20 Farmaceitisko preparātu ražošana un NACE kods C 21.10 Farmaceitisko pamatvielu ražošana. Projektā tiks izveidota eksperimentālās ražošanas līnija ar tai atbalstošo laboratorijas aprīkojumu jaunai gatavai zāļu formai (kapsula/tablete (250 mg)), kas ir otrās līnijas pret-tuberkulozes līdzeklis, kas tiek pielietots rezistento tuberkulozes formu ārstēšanai. Eksperimentālā ražošanas līnija tiks izmantota arī citu jaunu produktu pētniecībā - produktu izstrādē, tehnoloģijas mērogošanā, pilotsēriju ražošanā un potenciāli arī ražošanā atkarībā no tehnoloģisko procesu savietojamības, ražošanas apjomiem un iekārtu noslodzes.
Līguma noslēgšanas datums*** :24.05.2017
Projekta sākuma datums :24.05.2017
Projekta beigu datums**** :23.08.2019
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Investīcijas tādu MVU infrastruktūrā, spējās un aprīkojumā, kas tieši saistīti ar pētniecības un inovācijas darbībām 056 0.00
2. Investīcijas tādu lielu uzņēmumu infrastruktūrā, spējās un aprīkojumā, kas tieši saistīti ar pētniecības un inovācijas darbībām 057 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :02.06.2020
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu