}

Projekta nosaukums :
Projekta numurs :
Finansējuma saņēmējs :
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :.
Projekta kopējais finansējums :
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums :
Nacionālais publiskais finansējums* :-
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :-
Atbildīgā iestāde :-
Projekta mērķa grupa :-
Projekta kopsavilkums :-
Līguma noslēgšanas datums*** :
Projekta sākuma datums :
Projekta beigu datums**** :
Nozare***** :
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :01.03.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu