}

Kompetences centru pārvaldības projekts

Projekta nosaukums :Kompetences centru pārvaldības projekts
Projekta numurs :1.2.1.1/16/I/001
Finansējuma saņēmējs :Ekonomikas ministrija
Reģ.Nr.:90000086008
Jur. adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :1.2.1. Palielināt privātā sektora investīcijas P&A
Projekta kopējais finansējums :1 000 000.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 1 000 000.00
Nacionālais publiskais finansējums* :-
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :1 000 000.00
Atbildīgā iestāde :Ekonomikas ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās, kā arī pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas.
Projekta kopsavilkums :Kompetences centru (turpmāk - KC) pārvaldības projekta mērķis ir labākas inovāciju politikas vadības nodrošināšana un politikas veidotāju kapacitātes stiprināšana, kas, savukārt noved pie komersantu konkurētspējas paaugstināšanas, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot projektus, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā. KC pārvaldības projekta ietvaros 2016.-2022.gada 30.jūnijam tiks finansēta Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta (maksimums 5 štata vietas) un eksperti, kas vērtēs KC pētījumus (plānotas vismaz 50 ekspertīzes), kā arī tiks organizētas ikgadējās pētniecības un inovāciju konferences (plānotas 6 konferences). KC pārvaldības projekta kopējais budžets ir 1 000 000,00 euro. Plānotais projekta ieviešanas ilgums - 75 mēneši (04.2016. - 06.2022.).
Līguma noslēgšanas datums*** :16.05.2016
Projekta sākuma datums :10.03.2016
Projekta beigu datums**** :30.06.2022
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu 060 100.00
2. Tehnoloģiju pārnese un augstskolu un uzņēmumu sadarbība, kas lielāko labumu sniedz MVU 062 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :24.05.2022
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu