}

ES fondu investīciju ziņojumu nodaļa

Vārds, uzvārds

Amats

Darba pienākumi

Tālrunis

E-pasts

Irita Barkāne

Nodaļas vadītāja 

Vispārēja nodaļas darba organizēšana. Vadošās iestādes apliecinājumu sagatavošana un maksājumu pieteikumu Eiropas Komisijai izdevumu attiecināšanas pārbaude. 2014-2020.gada plānošanas perioda ES fondu ziņojumu izstrādes, it īpaši ES fondu gada īstenošanas ziņojuma, kas iesniedzams Eiropas Komisijai, koordinēšana un virsuzraudzība.

25656653

Irita.Barkane@fm.gov.lv
Elīna Briļa

Vecākā eksperte

ES fondu neatbilstību uzraudzības nodrošināšana.

25469921

Elina.Brila@fm.gov.lv
Daiga Kudiņa

Vecākā eksperte

ES fondu neatbilstību uzraudzības nodrošināšana.

22498950

Daiga.Kudina@fm.gov.lv
Līva Jirgensone Vecākā eksperte

ES fondu uzraudzības komiteju un apakškomiteju sekretariāta funkciju nodrošināšana.

22007068 Liva.Jirgensone@fm.gov.lv
Dace Ķeze Vecākā eksperte

Vadošās iestādes apliecinājumu sagatavošana un maksājumu pieteikumu Eiropas Komisijai izdevumu attiecināšanas pārbaude, t.sk. 2014.-2020.gada plānošanas perioda problēmgadījumu uzraudzība. Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par ES fondu investīciju progresu izstrādes koordinēšana un iesniegšana Ministru kabinetā.

28641443 Dace.Keze@fm.gov.lv
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 17. novembrī
Uz augšu