}

ES fondu investīciju finanšu analīzes nodaļa

 

Vārds, uzvārds

Amats

Darba pienākumi

Tālrunis

E-pasts

Normunds Eglītis

Departamenta direktora vietnieks - Nodaļas vadītājs

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu uzraudzības nodrošināšana.

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu vadības informācijas sistēmas biznesa prasību definēšana un vadība. Sistēmiskas datu kvalitātes metodoloģijas izstrāde un uzraudzība. Stratēģijas līmeņa informatīvs atbalsts ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm par sistēmas funkcionalitāti, plānotajiem attīstības virzieniem.

Jautājumu saistībā ar 2007.-2013. gada plānošanas perioda ES fondu vadības informācijas sistēmu risināšana.

67095551

27871729

Normunds.Eglitis@fm.gov.lv

Reinis Dzelzkalējs

 

Nodaļas vadītāja vietnieks

 

ES fondu budžeta izdevumu un ieņēmumu plānošana un uzraudzība, analīze par n+3 principa izpildi, valsts budžeta finansējuma izlietojuma analīze

 

 

67083940

 

Reinis.Dzelzkalejs@fm.gov.lv 

Aigars Davidovičs

 

Vecākais eksperts

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu uzraudzības nodrošināšana (3.Prioritārais virziens (3.1., 3.2., 5.5. ieguldījumu prioritātes), kā arī atbalsta, kas īstenots finanšu instrumentu veidā, īstenošanas uzraudzības nodrošināšana). Metodoloģiskā atbalsta sniegšana 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības informācijas sistēmas attīstības jautājumu risināšanā.

67083964

Aigars.Davidovics@fm.gov.lv

Reinis.Dzelzkalejs@fm.gov.lv 

Aina Greiškāne

Vecākā eksperte

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu uzraudzības nodrošināšana (6.Prioritārais virziens un lielo projektu transporta nozarē un veselības nozarē uzraudzība).

2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu lielo projektu (nefunkcionējošo) uzraudzība.

67083863

Aina.Greiskane@fm.gov.lv

Harijs Kārkliņš

Vecākais eksperts

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu uzraudzības nodrošināšana (1.Prioritārais virziens, 2.Prioritārais virziens un 8.1.Ieguldījumu prioritāte)

67083473

Harijs.Karklins@fm.gov.lv

Ints Pelnis

Vecākais eksperts

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu uzraudzības nodrošināšana (5.Prioritārais virziens un 3.3.Ieguldījumu prioritāte, t.sk. lielā projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms” uzraudzība).

67095470

Ints.Pelnis@fm.gov.lv

Ilze Freiberga

Vecākā eksperte

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu uzraudzības nodrošināšana (ESF aktivitātes – 7.Prioritārais virziens, 3.4., 9.1, 9.2. Ieguldījumu prioritātes).

67083882

Ilze.Freiberga@fm.gov.lv

Arta Putniņa

Vecākā eksperte

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu uzraudzības nodrošināšana (ESF aktivitātes – 8.Prioritārais virziens).

67095426

Arta.Putnina@fm.gov.lv

Dainis Linužs

Vecākais eksperts

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu uzraudzības nodrošināšana (4.Prioritārais virziens, 9.3.Ieguldījumu prioritāte).

67083878

Dainis.Linuzs@fm.gov.lv

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2019. gada 16. septembrī
Uz augšu