}

Finanšu rādītāji

2017. gada 30. martā Finanšu ministrija iesniedza Eiropas Komisijā plānošanas perioda noslēguma dokumentāciju. Darbības programmā “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 2017. gada nogalē ir saņemts noslēguma maksājums no Eiropas Komisijas 29,2 milj. EUR, kā arī 2018. gada 24. aprīlī saņemts Eiropas Komisijas noslēguma atzinums par darbības programmas slēgšanu. Savukārt darbības programmās “Uzņēmējdarbība un inovācijas” un “Infrastruktūra un pakalpojumi” ir saņemti noslēguma maksājumi darbības programmā– 198 milj. EUR. Attiecīgi Latvija ir saņēmusi ES fondu finansējumu 100% apmērā – kopumā 4,5 miljardus eiro.

Par 2007-2013. gada plānošanas perioda sasniegtajiem rezultātiem skatīt sadaļā “Rezultāti”  

 

2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu rezultāti darbības programmu dalījumā (ES fondu daļa, euro) 

DP*

ES fondu finansējums 

Deklarējamie izdevumi***

Saņemtie maksājumi no Eiropas Komisijas (avansi + starpposma + noslēguma)

 

euro

euro

%

euro

%

1.DP (ESF**)

583 103 717

746 340 472

127,9 %

583 103 717

100 %

2.DP (ERAF**)

696 281 634

1 307 934 510

187,8 %

696 281 634

100 %

3.DP (ERAF**)

1 711 285 730

2 057 524 299

120,2 %

1 711 285 730

100 %

3.DP(KF**)

1 539 776 553

1 997 961 846

129,7 %

1 539 776 553

100 %

Kopā

4 530 447 634

6 109 761 127

134,8 %

4 530 447 634

100 %

 

 

 

 


Informācijas avots - Eiropas Komisijā iesniegtie noslēguma īstenošanas ziņojumi

*

ES fondu darbības programma:

 

1.DP - 1.darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība"

 

2.DP - 2.darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"

 

3.DP - 3.darbības programma "Infrastruktūra un pakalpojumi"

**

ES fondi:

 

ESF - Eiropas Sociālais fonds

 

ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds

 

KF - Kohēzijas fonds

***

Attiecināmie izdevumi, kas deklarējami EK pēc DP noteiktajām prioritātes likmēm (ieskaitot virssaistību projektus). 1.DP/ESF  - ieskaitot ERAF šķērsfinansējumu ~ 1 milj. euro

 

 

Finanšu plūsma 2007.-2013.g. plānošanas periodā (milj. euro)

 

ES fondu finanšu progresa 2007.-2013.g. plānošanas periodā arhīvs

Informācija pieejama fondu un aktivitāšu griezumā, arī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2016                    
2015    
2014
2013  
2012
2011
2010
2009          


 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 30. oktobrī
Uz augšu