}

Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta vadība

Vārds, uzvārds

Amats

Darba pienākumi

Tālrunis

E-pasts

Boriss Kņigins

Direktors

Nodrošināt vadošās iestādes ES fondu plānošanas, kā arī vadības un kontroles sistēmas izveides funkcijas; nodrošināt ES fondu programmu izvērtēšanu; nodrošināt Latvijas interešu formulēšanu attiecībā uz Eiropas Savienības kohēzijas politikas stratēģisko plānošanu; nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadošās iestādes plānošanas, kā arī vadības sistēmas izveides funkcijas; nodrošināt ES fondu vadības tiesiskā nodrošinājuma funkciju izpildi.

67095486
26535396

Boriss.Knigins@fm.gov.lv

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2019. gada 6. martā
Uz augšu