}

Dokumenti 2014-2020

1. Eiropas Savienības tiesību akti

1.1. Regulas pieejamas šeit (sadaļa “Regulas”).

1.2. Vadlīnijas pieejamas šeit.

2. Latvijas Republikas tiesību akti

2.1. Likumi un Ministru kabineta noteikumi pieejami šeit.

 

Revīzijas iestādes darbu pamatā nosaka:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 127.pants → Revīzijas iestādes funkcijas

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 63.panta 7.punkts → Revīzijas iestāde sagatavo un sniedz Eiropas Komisijai Atzinumu

Eiropas Komisijas Īstenošanas Regulas (EK) Nr.2015/207 VII VIII IX pielikumi un Eiropas Komisijas Vadlīnijas → nosaka detalizēti revīzijas stratēģijas, revīzijas atzinuma un gada kontroles ziņojuma sagatavošanu

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 13.pants un Ministru kabineta noteikumi Nr.714 → Revīzijas iestādes funkcijas, pārbaudes un sadarbība ar administrējošām iestādēm un finansējuma saņēmējiem

Eiropas Komisijas Regulas (ES) Nr.480/2014 27.-29.pants un Eiropas Komisijas Vadlīnijasprojektu un pārskatu revīzijas

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2019. gada 8. janvārī
Uz augšu