}

Departamenta vadība

Vārds, uzvārds

Amats

Darba pienākumi

Tālrunis

E-pasts

Zane Jansone 

Departamenta direktore 

Nodrošināt ES fondu un Atveseļošanas fonda vadības un kontroles sistēmas izveidi, ieviešanu un uzlabošanu. Nodrošināt konsultāciju sniegšanu par ES fondu plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ES fondu ieviešanas jomā un vadības un kontroles sistēmas jautājumiem.  Nodrošināt sadarbību attiecībā uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas ārējiem auditiem un revīzijām, kā arī pētījumiem un izvērtējumiem un nodrošina tajos minēto ieteikumu ieviešanas uzraudzību.  

20083788

Zane.Jansone@fm.gov.lv

Zane Logina

Direktora vietniece

Nodrošināt tiesību aktu projektu izstrādi un virzību, sniegt atzinumus par tiesību aktu projektiem, sniegt atbalstu ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām ES fondu ieviešanu regulējošo tiesību aktu izstrādē un piemērošanā.

27328186

Zane.Logina@fm.gov.lv

Kristaps Konrāds

Departamenta direktores vietnieks

Nodrošināt uzraudzību un sniegt metodoloģisko atbalstu ES fondu vienkāršoto izmaksu, Atveseļošanas fonda un izdevumu attiecināmības jautājumos. 

28620587

Kristaps.Konrads@fm.gov.lv

Inga Pētersone

Eksperte

Sniegt administratīvo un informatīvo atbalstu valsts sekretāra vietniekam ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos

67095565

Inga.Petersone@fm.gov.lv

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 15. augustā
Uz augšu