}

Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisms

Eiropas Atveseļošanās plāns

Lai novērstu koronavīrusa pandēmijas radīto kaitējumu ekonomikai un sociālajai jomai, stimulētu Eiropas atgūšanos, kā arī aizsargātu un radītu darbavietas, Eiropas Komisija (EK) 2020. gada 28. maijā ierosināja ieviest vērienīgu Eiropas atveseļošanas plānu.

2020. gada 21. jūlijā Eiropas Savienības (ES) vadītāji vienojās par Eiropas atveseļošanas plānu 750 miljardu apjomā un daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam.

Būtiska daļa no Eiropas atveseļošanas finansējuma tiks novirzīti Atveseļošanas un noturības mehānismam (Recovery and Resilience Facility, turpmāk – RRF) – jaunai EK centralizēti pārvaldītai budžeta programmai.

Šīs programmas ietvaros ES dalībvalstīm 390 miljardi eiro tiks piešķirti kā neatmaksājami granti un 360 miljardi eiro tiks izsniegti aizdevumu formā. RRF netiek plānots nacionālais līdzfinansējums.

Atveseļošanas un noturības mehānisms:

 • veicinās ES ekonomisko, sociālo un teritoriālo vienotību;
 • stiprinās dalībvalstu noturības un pielāgošanas spējas, lai mazinātu krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi un atbalstītu pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, veicinot ES ekonomikas izaugsmi un darba vietu radīšanu;
 • veicinās ES klimata mērķu 2030.gadam sasniegšanu un klimata neitralitātes 2050.gadam mērķu sasniegšanu.

Finansējuma aprēķins dotācijām/grantiem tiek dalīts divās daļās:

 • Par periodu līdz 2022.gada 31.decembrim tiek piešķirti 70% no kopējā piešķīruma (ņemot vērā iepriekš noteiktu piešķīruma formulu, kurā ņemts vērā iedzīvotāju skaits, IKP uz vienu iedzīvotāju un vidējais bezdarba līmenis pēdējo 5 gadu laikā, salīdzinot ar ES vidējo rādītāju laika posmā no 2015. līdz 2019. gadam);
 • Par periodu no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim būs pieejami atlikušie 30%. Galīgā maksimālā summa tiks aprēķināta līdz 2022.gada 30.jūnijam, vērtējot reālās izmaiņas IKP 2020. – 2021.gadā.
  Izdevumu attiecināmība sākas no 2020.gada 1.februāra. Lai finansējumu saņemtu, dalībvalstīm jāsagatavo Atveseļošanas un noturības plāns iesniegšanai Eiropas Komisijā.
  Par RRF finansējuma un atsevišķiem ieviešanas nosacījumiem ir panākta vienošanās ES daudzgadu budžeta ietvarā. Diskusijas par atlikušajiem ieviešanas nosacījumiem joprojām turpinās Padomē un Eiropas Parlamentā.

Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisms Latvijai

Latvijai plānots RRF finansējums 2,01 miljardu eiro apjomā, no kuriem 1,655 miljardi ir garantēta summa, pārējais finansējums indikatīvi.
Lai saņemtu RRF finansējumu, Latvijai jāsagatavo ekonomikas Atveseļošanas un noturības plāns iesniegšanai Eiropas Komisijā.

FM prezentācija par ekonomikas Atveseļošanas un noturības plānu Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē 09.09.2020

Ieviešanas laika grafiks

Lai uzsāktu RFF ieguldījumus pēc iespējas drīz, ņemot vērā nepieciešamību strauji reaģēt uz COVID-19 pandēmijas izraisīto seku mazināšanu, ir nepieciešams uzsākt nacionālā ekonomikas Atveseļošanas un noturības plāna izstrādi.

2020.gada 18. augustā valdība izskatīja FM informatīvo ziņojumu par Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānismu nosakot, ka FM līdz 2020.gada 31.oktobrim, pēc priekšlikumu saņemšanas no nozaru ministrijām, izstrādās Atveseļošanas un noturības plāna projektu iesniegšanai Ministru kabinetā. Tāpat valdība lēma, ka Atveseļošanas un noturības plāna ieviešanu īstenos, izmantojot ES fondu vadības un kontroles sistēmu, pielāgojot to Atveseļošanas un noturības mehānisma prasībām.

 • Līdz 2020. gada 11.septembrim nozaru ministrijas iesniedz FM priekšlikumus reformām un investīciju projektiem;
 • Līdz 2020.gada 31.oktobrim plāna projekta iesniegšana apstiprināšanai Ministru kabinetā;
 • 2020. gada decembrī plāna projekta iesniegšana un diskusiju uzsākšana EK;
 • Līdz 2021. gada aprīlim formāla RRF plāna iesniegšana EK (termiņš atkarīgs no RRF regulas apstiprināšanas laika grafika);
 • RRF ieviešanai nepieciešamā tiesiskā regulējuma izstrāde līdz 2021. gada jūlijam.
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 14. septembrī
Uz augšu