}

Iepriekšējo gadu prezentācijas

Prezentācijas un cita 2010.gada 6.-8.decembra semināru „Iepirkumu organizēšana Kohēzijas fonda finansētajos projektos” informācija. Finanšu ministrija rīkoto semināru mērķis - veicināt Kohēzijas fonda līdzekļu apguves vadībā un projektu realizēšanā iesaistīto institūciju izpratni par iepirkumu jautājumiem.


(616 kb)

Prezentācjia „Finanšu ministrijas ziņojums par ES fondu finansējuma apguvi”, prezentēta Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē 19.10.2010.
skatīt

 
(639 kb)

Prezentācjia „Par finansējuma apguvi līdz 2010.gada 31.augustam Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības (ĀFP) līdzfinansēto projektu ietvaros”, prezentēta Ministru Kabineta ārkārtas sēdē 30.09.2010.
skatīt

 
(473 kb)

Prezentācija „ES fondu apguve 2007-2013”, prezentēta Saeimas Eiropas lietu komisijā 17.09.2010.
skatīt

 
(158 kb)

Prezentācija „ES fondu apguve 2009.gadā, 2010.gada mērķi un sistēmas optimizācija” (11.02.2010.), aut. Andžs Ūbelis, prezentēta Finanšu ministrijas rīkotajā preses konferencē 11.02.2010.
skatīt


(468 kb)

Prezentācija „ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguve 2007.-2013” (20.01.2010.), Finanšu ministrijas prezentācija par ES fondu apguves progresu 2009.gada beigās, par ES fondu apguves izaicinājumiem 2010.gadā, kā arī par ES fondu ietekme uz tautsaimniecību, prezentēta Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē 20.01.2010.
skatīt


(83,5 kb)

Prezentācija "ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguve 2007-2013" (09.10.2009.), aut. Andžs Ūbelis, vadošās iestādes vadītājs, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ārvalstu finanšu līdzekļu koordinācijas jautājumos, prezentēta LR Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē 09.10.2009. 
 skatīt


(332 kb)

Prezentācija "Papildu darbu iepirkumi" (23.09.2009.), aut. Iepirkumu uzraudzības birojs, prezentēta ES fondu vadošās iestādes rīkotā semināra "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā un sarunu procedūras piemērošana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, attiecībā uz Eiropas Savienības fondu projektiem" ietvaros
 skatīt


(264 kb)

Prezentācija "ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguve 2007-2013 līdz 2009.gada 31.augustam " (15.09.2009.), aut. Andžs Ūbelis, vadošās iestādes vadītājs, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ārvalstu finanšu līdzekļu koordinācijas jautājumos, prezentēta Ministru kabineta 15.09.2009. ārkārtas sēdē
 skatīt


(485 kb)

Prezentācija "ES fondu apguves progress" (26.08.2009.), aut. Andžs Ūbelis, vadošās iestādes vadītājs, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ārvalstu finanšu līdzekļu koordinācijas jautājumos, prezentēta Ekonomikas ministrijas organizētajā konferencē "Latvija. Izaugsme. Labklājība" biznesa augstskolā "Turība"
 skatīt


 (369 kb)

Prezentācija "ES fondu administrēšanas sistēmas optimizācija" (16.07.2009.), aut. Andžs Ūbelis, vadošās iestādes vadītājs, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ārvalstu finanšu līdzekļu koordinācijas jautājumos, prezentēta Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē
 skatīt


(324 kb)

Prezentācija "ES fondi uzņēmējdarbības atbalstam" (29.06.2009.), aut. Andžs Ūbelis, vadošās iestādes vadītājs, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ārvalstu finanšu līdzekļu koordinācijas jautājumos
 skatīt

 
(809 kb)

Prezentācija "ES fondu apguves analīze" (03.06.2009.), aut. Andžs Ūbelis, vadošās iestādes vadītājs, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ārvalstu finanšu līdzekļu koordinācijas jautājumos, prezentēta Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā
 skatīt 
Analīze par ES fondu apguves aktuālajiem jautājumiem 03.06.2009. Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdei


(595 kb)


Prezentācija "ES fondi ekonomiskās lejupslīdes apstākļos" (03.06.2009.), aut. Andžs Ūbelis, vadošās iestādes vadītājs, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ārvalstu finanšu līdzekļu koordinācijas jautājumos
 skatīt

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2014. gada 3. februārī
Uz augšu