}

Arhīvs

N.p.k.

Nosaukums

Publicēts

Dok.

 1.

Eiropas Komisijas atzinums par Valsts stratēģisko ietvardokumentu

06.12.2006.

pdf

 2.

03.11.2006. MK rīkojums Nr.865 "Par Latvijas Republikas delegāciju sarunās ar Eiropas Komisiju par Valsts stratēģiskā ietvardokumenta un darbības programmu apstiprināšanu"

 03.11.2006.

 pdf

1.

18.04.2006. MK sēdē apstiprinātais ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda piešķīruma sadalījums starp Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.- 2013.gada periodam projekta tematiskajām asīm un pasākumiem 18.04.2006

pdf

2.

Vides ministrijas vēstule "Par ES finansējumu plānošanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam"

13.04.2006

pdf

3.

Finanšu ministrijas pavadvēstule

13.04.2006

pdf

4.

Ministru Kabineta sēdes protokollēmuma projekts

13.04.2006

pdf

5.

Finansējuma sadalījums pa nozarēm - izskatīts MK sēdē 18.04.2006

13.04.2006

pdf

6.

Finansējuma sadalījums pa nozarēm - izskatīts MK sēdē 11.04.2006

07.04.2006

pdf

7.

Eiropas Komisijas sākotnējais viedoklis par VSID projektu

03.04.2006

pdf

8.

VSID apstiprināts Ministru kabinetā

31.01.2006

pdf

9.

VSID prezentācija Ministru kabinetā

31.01.2006

pdf

10.

VSID projekta kopsavilkums

31.01.2006

 htm

11.

Priekšlikumu apkopojums par VSID projektu

24.01.2006

pdf

12.

Iebildumu apkopojums par VSID projektu

24.01.2006

pdf

13.

Starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes protokols

24.01.2006

pdf

14.

VSID projekta versija saskaņošanai VSS un publiskajai apspriedei

16.11.2005

pdf

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2011. gada 15. aprīlī
Uz augšu