}

Aktivitātes

▼ Meklēt aktivitātes ▼
Lejupielādēt
Nr. Pasākuma, aktivitātes,
apakšaktivitātes nosaukums 1
Ieviešanas kārtība 2 Atbildīgā iestāde 3 Sadarbības iestāde 4 Fonds 5 Projekti
1. Cilvēkresursi un nodarbinātība
2. Uzņēmējdarbība un inovācijas
3. Infrastruktūra un pakalpojumi
▼ Meklēt projektus ▼
Lejupielādēt
Aktivitātes vai apakšaktivitātes nr. Projekta nosaukums Fonds Kopējais finansējums ES līdzfinansējums
3.6.1.1. Kultūras un interešu izglītības infrastruktūras atjaunošana Smiltenē ERAF 2 829 091 1 748 872
3.6.1.1. Rīgas ielas Valmierā rekonstrukcija ERAF 5 442 094 4 625 780
3.6.1.1. Pilsētvides atjaunošana un kultūras dzīves veicināšana, rekonstruējot Krustpils saliņas estrādi un tiltu ERAF 988 006 839 805
3.6.1.1. Krustpils kultūras nama renovācija ERAF 1 915 508 1 628 182
3.6.1.1. Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā ERAF 4 904 716 4 147 918
3.6.1.1. Latgales kultūrvēstures muzeja ēku kompleksa rekonstrukcija ERAF 998 955 849 112
3.6.1.2. Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāla degradētās teritorijas revitalizācija ERAF 6 973 700 3 617 613
3.6.1.2. Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija ERAF 7 408 807 6 297 485
3.6.2.1. Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas (2.kārta) ERAF 646 756 405 474
3.6.2.1. Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošana un izglītības pakalpojuma pieejamības paaugstināšana ERAF 5 731 161 3 700 385
  • • •    
848

1. 2007. - 2013. gada ES fondu plānošanas perioda aktivitāšu sarakstā iekļautas 3 darbības programmas, 18 prioritātes, 36 pasākumi un 149 aktivitātes

2. APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase
IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase

3. EM - Ekonomikas ministrija
FM - Finanšu ministrija
IZM - Izglītības un zinātnes ministrija
KM - Kultūras ministrija
LM - Labklājības ministrija
SM - Satiksmes ministrija
VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VM - Veselības ministrija
VKanc - Valsts kanceleja

4. CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
LGA - Latvijas Garantiju aģentūra
LHZB - Latvijas Hipotēku un zemes banka
LIAA - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra
SIF - Sabiedrības integrācijas fonds
VIAA - Valsts izglītības attīstības aģentūra
VRAA - Valsts reģionālās attīstības aģentūra

5. ESF - Eiropas Sociālais fonds
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
KF - Kohēzijas fonds

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu