}

Aktivitātes

▼ Meklēt aktivitātes ▼
Lejupielādēt
Nr. Pasākuma, aktivitātes,
apakšaktivitātes nosaukums 1
Ieviešanas kārtība 2 Atbildīgā iestāde 3 Sadarbības iestāde 4 Fonds 5 Projekti
1. Cilvēkresursi un nodarbinātība
2. Uzņēmējdarbība un inovācijas
3. Infrastruktūra un pakalpojumi
▼ Meklēt projektus ▼
Lejupielādēt
Aktivitātes vai apakšaktivitātes nr. Projekta nosaukums Fonds Kopējais finansējums ES līdzfinansējums
3.6.1.1. Liepājas daudzfunkcionālā centra „Lielais dzintars” infrastruktūras paplašināšana sniegto pakalpojumu piedāvājuma daudzveidības attīstībai ERAF 5 051 275 4 234 989
3.6.1.1. Uzņēmējdarbības vides un izglītības pakalpojumu pieejamības attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot Dārza un Celtnieku ielu ERAF 1 597 433 1 044 141
3.6.1.1. Aizkraukles pilsētas bibliotēkas- informācijas centra rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana, veicot ielu rekonstrukciju ERAF 1 640 897 1 394 762
3.6.1.1. Līvānu novada kultūras centra ēkas rekonstrukcija un aprīkojuma iegāde ERAF 3 078 158 2 616 434
3.6.1.1. Stacijas laukuma rekonstrukcija Liepājā ERAF 1 070 049 815 028
3.6.1.1. Ventspils pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana, II kārta ERAF 1 138 020 967 317
3.6.1.1. Daugavpils cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana ERAF 1 778 924 1 512 086
3.6.1.1. Valkas un Tērbatas ielas Valmierā rekonstrukcija ERAF 1 185 552 1 007 718
3.6.1.1. Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācijas 2. kārta ERAF 1 735 380 1 475 073
3.6.1.1. Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana - 2.kārta ERAF 1 400 332 1 190 282

1. 2007. - 2013. gada ES fondu plānošanas perioda aktivitāšu sarakstā iekļautas 3 darbības programmas, 18 prioritātes, 36 pasākumi un 149 aktivitātes

2. APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase
IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase

3. EM - Ekonomikas ministrija
FM - Finanšu ministrija
IZM - Izglītības un zinātnes ministrija
KM - Kultūras ministrija
LM - Labklājības ministrija
SM - Satiksmes ministrija
VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VM - Veselības ministrija
VKanc - Valsts kanceleja

4. CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
LGA - Latvijas Garantiju aģentūra
LHZB - Latvijas Hipotēku un zemes banka
LIAA - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra
SIF - Sabiedrības integrācijas fonds
VIAA - Valsts izglītības attīstības aģentūra
VRAA - Valsts reģionālās attīstības aģentūra

5. ESF - Eiropas Sociālais fonds
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
KF - Kohēzijas fonds

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu