}

Aktivitātes

▼ Meklēt aktivitātes ▼
Lejupielādēt
Nr. Pasākuma, aktivitātes,
apakšaktivitātes nosaukums 1
Ieviešanas kārtība 2 Atbildīgā iestāde 3 Sadarbības iestāde 4 Fonds 5 Projekti
1. Cilvēkresursi un nodarbinātība
2. Uzņēmējdarbība un inovācijas
3. Infrastruktūra un pakalpojumi
▼ Meklēt projektus ▼
Lejupielādēt
Aktivitātes vai apakšaktivitātes nr. Projekta nosaukums Fonds Kopējais finansējums ES līdzfinansējums
1.1.1.2. Daudzfunkcionālo nanopārklājumu izveide aviācijas un kosmosa tehnikas konstruktīvo elementu aizsardzībai ESF 465 142 418 914
1.1.1.2. Slimību patoģenēzes ģenētisko un molekulāro mehānismu izpēte un jaunu terapijas un diagnostikas līdzekļu izstrāde ESF 1 994 177 1 685 117
1.1.1.2. Zinātniskās grupas izveide unificētas satelītu lāzera tālmēra konstrukcijas izstrādei ESF 467 242 421 125
1.1.1.2. Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām ESF 462 512 416 821
1.1.1.2. Smago metālu piesārņojuma noteikšana ar spektroskopiskām metodēm ESF 903 088 758 456
1.1.1.2. Inovatīvi materiāli caurspīdīgai elektronikai un fotonikai ESF 469 476 423 077
1.1.1.2. Modernu diagnostikas un izpētes metožu izstrāde nanodaļiņu un ergonomisko faktoru radītajiem riskiem darba vietās ESF 400 216 360 714
1.1.1.2. Kultūras kultūrā: robežvēstījumu politika un poētika ESF 466 296 416 518
1.1.1.2. Iekšējo ūdeņu zivju resursu ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma pētniecības grupas izveide ESF 472 304 394 126
1.1.1.2. Kondensētu azīnu kā pretvēža preparātu efektoru izstrāde ESF 486 465 438 451
  • • •    
7
  • • •    

1. 2007. - 2013. gada ES fondu plānošanas perioda aktivitāšu sarakstā iekļautas 3 darbības programmas, 18 prioritātes, 36 pasākumi un 149 aktivitātes

2. APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase
IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase

3. EM - Ekonomikas ministrija
FM - Finanšu ministrija
IZM - Izglītības un zinātnes ministrija
KM - Kultūras ministrija
LM - Labklājības ministrija
SM - Satiksmes ministrija
VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VM - Veselības ministrija
VKanc - Valsts kanceleja

4. CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
LGA - Latvijas Garantiju aģentūra
LHZB - Latvijas Hipotēku un zemes banka
LIAA - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra
SIF - Sabiedrības integrācijas fonds
VIAA - Valsts izglītības attīstības aģentūra
VRAA - Valsts reģionālās attīstības aģentūra

5. ESF - Eiropas Sociālais fonds
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
KF - Kohēzijas fonds

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu