}

Aktivitātes

▼ Meklēt aktivitātes ▼
Lejupielādēt
Nr. Pasākuma, aktivitātes,
apakšaktivitātes nosaukums 1
Ieviešanas kārtība 2 Atbildīgā iestāde 3 Sadarbības iestāde 4 Fonds 5 Projekti
1. Cilvēkresursi un nodarbinātība
2. Uzņēmējdarbība un inovācijas
3. Infrastruktūra un pakalpojumi
▼ Meklēt projektus ▼
Lejupielādēt
Aktivitātes vai apakšaktivitātes nr. Projekta nosaukums Fonds Kopējais finansējums ES līdzfinansējums
1.1.1.2. Viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai ESF 494 988 446 132
1.1.1.2. Cilvēkresursu piesaiste jaunu heterociklisku pretvēža vielu un diagnostikas līdzekļu iegūšanai un to praktiskā pielietojuma pētījumiem ESF 496 406 447 411
1.1.1.2. Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika ESF 488 153 439 972
1.1.1.2. Jaunas zinātniskās grupas izveide akvakultūras tehnoloģiju modernizēšanai ESF 390 624 352 069
1.1.1.2. Vēja enerģijas potenciāla novērtējums Latvijā un vēja enerģijas iekārtu izmantošanas ietekme uz vidi ESF 421 233 378 719
1.1.1.2. Jaunas starpnozaru grupas izveide efektīvu diabētiskās nefropātijas ārstēšanas līdzekļu meklējumiem ESF 467 506 421 209
1.1.1.2. Biofotonikas pētījumu grupa ESF 1 840 889 1 539 353
1.1.1.2. Savvaļas sugu ģenētiskā monitoringa sistēmas izveide ESF 474 566 419 428
1.1.1.2. Nanodaļiņu un bioloģisko objektu mijiedarbības pētījumu zinātniskās grupas izveide ESF 476 988 429 910
1.1.1.2. Jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas izveide nanostrukturētu daudzslāņu materiālu pielietojumu attīstīšanai ESF 484 913 437 035
5
  • • •    

1. 2007. - 2013. gada ES fondu plānošanas perioda aktivitāšu sarakstā iekļautas 3 darbības programmas, 18 prioritātes, 36 pasākumi un 149 aktivitātes

2. APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase
IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase

3. EM - Ekonomikas ministrija
FM - Finanšu ministrija
IZM - Izglītības un zinātnes ministrija
KM - Kultūras ministrija
LM - Labklājības ministrija
SM - Satiksmes ministrija
VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VM - Veselības ministrija
VKanc - Valsts kanceleja

4. CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
LGA - Latvijas Garantiju aģentūra
LHZB - Latvijas Hipotēku un zemes banka
LIAA - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra
SIF - Sabiedrības integrācijas fonds
VIAA - Valsts izglītības attīstības aģentūra
VRAA - Valsts reģionālās attīstības aģentūra

5. ESF - Eiropas Sociālais fonds
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
KF - Kohēzijas fonds

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu