}

Aktivitātes

▼ Meklēt aktivitātes ▼
Lejupielādēt
Nr. Pasākuma, aktivitātes,
apakšaktivitātes nosaukums 1
Ieviešanas kārtība 2 Atbildīgā iestāde 3 Sadarbības iestāde 4 Fonds 5 Projekti
1. Cilvēkresursi un nodarbinātība
2. Uzņēmējdarbība un inovācijas
3. Infrastruktūra un pakalpojumi
▼ Meklēt projektus ▼
Lejupielādēt
Aktivitātes vai apakšaktivitātes nr. Projekta nosaukums Fonds Kopējais finansējums ES līdzfinansējums
1.1.1.2. Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai ESF 999 794 842 895
1.1.1.2. Vitālu egļu audžu izaudzēšanas ekoloģiskie un tehnoloģiskie aspekti ESF 408 821 368 470
1.1.1.2. Taukskābju enerģijas metabolisma izpēte kardiovaskulāro slimību diagnostikai un ārstēšanas līdzekļu izstrādei ESF 494 254 444 952
1.1.1.2. Atomāro un nepārtrauktās vides tehnoloģisko fizikālo procesu modelēšana, matemātisko metožu pilnveide un kvalitatīvā izpēte ESF 1 995 422 1 673 966
1.1.1.2. Starpnozaru zinātniskās grupas izveidošana viedo tekstiliju jaunu funkcionālo īpašību attīstīšanai un integrēšanai inovatīvos izstrādājumos ESF 1 823 940 1 535 119
1.1.1.2. Nanostrukturēto elektropasīvo polimēru kompozītmateriālu ekspluatācijas īpašību izpēte ESF 473 056 426 176
1.1.1.2. Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību ESF 468 550 422 281
1.1.1.2. Jaunas zinātniskās grupas izveide daudznozaru pētījumam par graudaugu vietējā selekcijas materiāla izvērtēšanu pēc tā diētiskā potenciāla raksturojošiem rādītājiem un izmantošanas iespējām hronisku zarnu slimību prevencijā ESF 445 559 401 553
1.1.1.2. Starpdisciplināra jauno zinātnieku grupa Latvijas purvu un to resursu izpētei, ilgtspējīgai izmantošanai un aizsardzībai (PuReST) ESF 421 612 379 391
1.1.1.2. Jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas izveide krūts vēža izpētei, terapijas efektivitātes un pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanai ESF 1 565 210 1 326 369
4
  • • •    

1. 2007. - 2013. gada ES fondu plānošanas perioda aktivitāšu sarakstā iekļautas 3 darbības programmas, 18 prioritātes, 36 pasākumi un 149 aktivitātes

2. APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase
IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase

3. EM - Ekonomikas ministrija
FM - Finanšu ministrija
IZM - Izglītības un zinātnes ministrija
KM - Kultūras ministrija
LM - Labklājības ministrija
SM - Satiksmes ministrija
VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VM - Veselības ministrija
VKanc - Valsts kanceleja

4. CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
LGA - Latvijas Garantiju aģentūra
LHZB - Latvijas Hipotēku un zemes banka
LIAA - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra
SIF - Sabiedrības integrācijas fonds
VIAA - Valsts izglītības attīstības aģentūra
VRAA - Valsts reģionālās attīstības aģentūra

5. ESF - Eiropas Sociālais fonds
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
KF - Kohēzijas fonds

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu