}

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā

Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums :1.4.1.2.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem
Projekta numurs :1DP/1.4.1.2.2/09/IPIA/NVA/002
Projekta iesniedzēja nosaukums :Labklājības ministrija
Projekta sadarbības partneris :Latvijas Neredzīgo biedrība
Projekta īstenošanas vieta :-
Projekta īstenošanas reģions :Visa Latvija
Projekta atbildīgā iestāde :LM
Projekta sadarbības iestāde :NVA
Projekta līguma slēgšanas datums :18.08.2009
Projekta īstenošanas laiks mēnešos :54
Projekta finansējuma fonds :ESF
Projekta ES fonda finansējuma apjoms :€ 2 657 450
Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms :€ 468 962
Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms :€ 0
Projekta kopējais finansējums :€ 3 129 851
Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums :€ 3 126 412
Kopsavilkums :Projekta "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā" ietvaros LM sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrību īstenos vairākas aktivitātes, lai radītu un pilnveidotu sociālās rehabilitācijas iespējas cilvēkiem ar redzes traucējumiem visā Latvijā, veicinot iekļaušanos sabiedrībā. Tiks izstrādātas un ieviestas motivācijas un sociālās rehabilitācijas programmas, to laikā nodrošinot specializēto tehnisko palīglīdzekļu izmantošanu, notiks speciālistu sagatavošanas un kvalifikācijas celšanas pasākumi darbam personām, kurām ir redzes traucējumi, kā arī tiks izveidots jauns pakalpojums - suņu - pavadoņu apmācība un nodrošināšana cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Projekta gaitā tiks īstenoti arī plaši informācijas un publicitātes pasākumi, tā veicinot sabiedrības informētību par cilvēku ar redzes traucējumiem problēmām un iespējām.
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu