}

Škiroto atkritumu savākšanas laukumu ierīkošana Baldones,Ikškiles,Lielvārdes un Ogres novados

Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums :3.5.1.2.3. Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība
Projekta numurs :3DP/3.5.1.2.3/10/APIA/CFLA/005
Projekta iesniedzēja nosaukums :Ogres SIA "Marss"
Projekta sadarbības partneris :-
Projekta īstenošanas vieta :Projekts tiek īstenots Ogres, Baldones, Ikšķiles un Lielvārdes novadu teritorijā
Projekta īstenošanas reģions :Rīgas reģions
Projekta atbildīgā iestāde :VARAM
Projekta sadarbības iestāde :CFLA
Projekta līguma slēgšanas datums :21.02.2011
Projekta īstenošanas laiks mēnešos :12
Projekta finansējuma fonds :KF
Projekta ES fonda finansējuma apjoms :€ 280 040
Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms :€ 0
Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms :€ 280
Projekta kopējais finansējums :€ 725 123
Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums :€ 560 080
Kopsavilkums :Projekts „šķiroto atkritumu savākšanas laukumu ierīkošana Baldones, Ikšķiles, Lielvārdes un Ogres novados” tiek realizēts Pierīgas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2007. – 2013. gadam paredzēto pasākumu īstenošanai. Šī projekta ietvaros paredzēts ierīkot četrus šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, pa vienam laukumam katrā novadā, kas nepieciešami apglabājamā atkritumu apjoma samazināšanai, atkritumu nodošanai pārstrādei. Projekta teritorijā ietilpst sekojošas Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldības: Ogres novads, Baldones novads, Ikšķiles novads, Lielvārdes novads.
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu